Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Amsterdam Fashion Institute

Competenties AMFI

De AMFI opleiding is gebaseerd op zes competenties die in samenspraak met het werkveld zijn vastgesteld. De competenties zijn onderzoeken, beslissen, realiseren, presenteren, evalueren en organiseren.

Gedegen theoretische basis

 • Bezit diepgaande kennis van en inzicht in een actueel onderwerp gerelateerd aan de specialisatie in de mode industrie.
 • Bezit brede kennis van en inzicht in de plaats van de specialisatie in de mode industrie.
 • Bezit gedegen kennis van en inzicht in de specialisatie.

Onderzoekend vermogen

 • Brengt een praktijkgericht onderzoek tot een goed einde.
 • Verzamelt en analyseert informatie over een beperkte reeks van basis theorieën, principes en concepten, evenals beperkte informatie over enkele belangrijke actuele onderwerpen en geeft deze informatie weer.
 • Formuleert een vraagstelling en onderzoeksdoelen.
 • Maakt een afbakening van de doelgroep en geeft aan hoe de vraagstelling is gerelateerd aan strategie, organisatie en markt.
 • Stelt onderzoeksvragen en rafelt complexe vraagstukken uiteen in deelvragen/aspecten.
 • Laat zien hoe de vraagstelling is gerelateerd aan een actuele context.
 • Laat zien hoe de vraagstelling is gebaseerd op een theoretische basis.
 • Gebruikt verschillende theoretische inzichten, concepten en perspectieven.

Probleem oplossen

 • Onderkent en analyseert complexe problemen en komt tot innovatieve en strategische oplossingen.
 • Formuleert conceptuele uitgangspunten en weegt maatschappelijke, ethische en esthetische aspecten mee.

Professioneel vakmanschap

 • Laat een professionele benadering vanuit mode zien en past deze toe.
 • Voert complexe beroepstaken uit.
 • Kan een overtuigende eigentijdse visie vertalen naar een product in de mode industrie.

Vermogen om helder te communiceren

 • Communiceert doelgericht, professioneel, inspirerend en authentiek.
 • Stemt presentatie af op doelgroep en context.

Reflectie

 • Ontwikkelt zich door zelfreflectie en beoordeling van eigen (leer)resultaten.
 • Vraagt feedback en neemt een open houding aan t.a.v. kritiek.

Efficiënt en resultaatgericht werken

 • Werkt samen op verschillende niveaus van de modeketen
 • Draagt verantwoordelijkheid voor processen en resultaten van eigen werk en studie.

Binnen de continu veranderende, eigenzinnige mode-industrie is dit beroepsprofiel het kader. Het kader is niet beperkend, maar biedt het voor de uitwerking in het programma voldoende ruimte voor flexibiliteit om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en op de actualiteit.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 25 januari 2016