Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Amsterdam Fashion Institute

ICT/AV-uitleenbalie FDMCI

Bij de ICT/AV-uitleenbalie kunnen studenten en medewerkers audio-, video- en ICT-apparatuur lenen. Het is mogelijk om apparatuur vooraf te reserveren.

  • Medewerkers;
  • Studenten;
  • Studenten die een minor volgen bij FDMCI;
  • Studenten die onderzoek doen bij het MediaLAB Amsterdam.

Het reserveren van apparatuur kan tot twee dagen voor de gewenste uitleendatum. Voorwaarde is dat de apparatuur voor deze periode beschikbaar is. Het is verplicht om apparatuur telefonisch te reserveren; dit kun je doen door te bellen naar telefoonnummer 020 595 4829. Reserveren aan de balie is niet mogelijk.

Voor een overzicht van beschikbare apparatuur, zie overzicht uitleenbare hardware . Een medewerker van de uitleenbalie zal de reservering registreren. Bij registratie, uitgifte en inname van apparatuur worden gegevens gebruikt uit de medewerkers- en studentenadministratie van de HvA. Studenten worden geacht een geldig mobiel telefoonnummer op te geven op het moment dat zij spullen lenen.

De apparatuur mag maximaal vijf werkdagen worden geleend. Met docenten kunnen incidenteel aanvullende of afwijkende afspraken gemaakt worden over de uitleenvoorwaarden van apparatuur voor een klas. Lever de apparatuur altijd op de afgesproken tijd in bij de uitleenbalie. Als de student of medewerker de geleende apparatuur niet tijdig inlevert, zal er telefonisch en per mail contact worden opgenomen. Wangedrag wordt gemeld aan de betreffende leidinggevende of opleidingsmanager.

Raadpleeg richtlijnen uitleenbalie op deze pagina voor een compleet overzicht van de regels bij het gebruik van apparatuur van de uitleenbalie.

Tijdens de uitleentermijn wordt de apparatuur gekoppeld aan de gebruiker. In die periode is de student of medewerker verantwoordelijk voor de apparatuur en kan hij of zij aansprakelijk worden gesteld voor kosten die voortkomen uit eventuele schade, verlies of diefstal. Eventuele verzekeringsclaims en/of aangifte van diefstal zal de gebruiker zelf moeten afhandelen.

De voor de verzekering en/of politie benodigde gegevens (aanschafprijs, serienummer etc.) kan de gebruiker opvragen bij de uitleenbalie.

Een key-user is een expert gebruiker en is het eerste aanspreekpunt voor collega’s in het eigen team. De key-users die hieronder staan genoemd komen vier maal per jaar bijeen in overleg om de wensen van het onderwijs op AV-gebied voor de komende periode(s) te bespreken.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 10 februari 2021