A-Z Studenten Toegepaste Wiskunde

Personeelsdossier voor leidinggevenden

In het personeelsdossier zijn een aantal gegevens over het dienstverband van medewerkers op individueel niveau vastgelegd. Hieronder vind je de meest gestelde vragen van leidinggevenden over het personeelsdossier.

De personeelsdossiers vind je in het Digitaal Servicepunt voor medewerkers (DSPM) onder het tabblad Personeel > Team.

Bepaalde documenten, zoals verslagen van jaargesprekken, kun je zelf uploaden via het DSPM. Het Administratief Centrum (AC) verwerkt je aanvraag en controleert of het document leesbaar en relevant is voor het dossier. Zo ja, dan voegt het AC het document toe aan het dossier. Zo nee, dan ontvang je hierover een e-mail. Voor het toevoegen voor andere documenten heb je toestemming nodig van je HR-afdeling.

Ook medewerkers die niet in dienst zijn van de HvA krijgen een personeelsdossier, maar zij kunnen dit niet zelf inzien. Alleen als zij een ondersteunde HR-rol hebben in het personeelssysteem (SAP HR) krijgen ze toegang.

Een verzoek om een document te verwijderen moet je eerst richten tot je HR-afdeling . Als de HR-afdeling vindt dat het document niet verwijderd kan worden, dan neemt de HR-afdeling contact op met het hoofd van de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Het hoofd van DIV overlegt hierover met het hoofd Juridische Zaken. Vervolgens geeft het hoofd van DIV door aan de HR-afdeling wat de uitkomst is van dit overleg. De HR-afdeling neemt hierover contact met je op.

Een verzoek om een document toe te voegen of te verwijderen doe je bij je HR-afdeling.

Het AC voegt een document toe of verwijdert het uit een personeelsdossier na goedkeuring door de HR-afdeling. Dit gebeurt doorgaans binnen een week.

Gepubliceerd door  Administratief Centrum 29 mei 2020