A-Z Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Alumni Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Ben je bijna afgestudeerd? Blijf in contact met de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)! Meld je aan bij het alumninetwerk.

Zo blijf je op de hoogte van nieuws uit het werkveld, evenementen en vacatures. Bovendien onderhoud je eenvoudig contact met je oud-studiegenoten.

Alumni zijn onze oud-studenten, de ambassadeurs van de opleiding SPH.

Lees meer

Het doel van het alumninetwerk is om met oud-studenten in contact te blijven. Het alumninetwerk wil graag dat de band met studenten ook na de afstudeerfase blijft bestaan en het saamhorigheidsgevoel tussen oud-studenten en docenten onderling in standhouden. Het alumninetwerk wil praktijkervaringen met oud-studenten uitwisselen en hen laten bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

LinkedIn-groep

Je kunt via de groep in contact komen en blijven met oud-studiegenoten en docenten; vergroot je netwerk!

Gastdocentschap

Je krijgt de mogelijkheid om je opgedane kennis over te dragen aan studenten. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een eenmalige lezing te geven of door een onderwerp te behandelen gedurende een lesblok.

Jaarlijks evenement

Elk jaar wordt er speciaal voor alle alumni een evenement georganiseerd. Afhankelijk van het thema worden er onder meer lezingen, workshops en etentjes georganiseerd.

Vacatures

Op verzoek van werkgevers worden regelmatig vacatures uit het werkveld gepubliceerd op de LinkedIn-groep HvA Alumni Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) Amsterdam

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 mei 2018