Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening

SALTHO leerstrategieëntest

Slimmer door het hbo? Maak een SALTHO!

SALTHO staat voor StudeerAttituden en LeerstrategieënTest Hoger Onderwijs. Deze test is gevalideerd, en ontwikkeld om (eerstejaars) hbo-studenten bewust te maken van hun studeergewoontes, hun motivatie en hun opvattingen en ideeën over kennis en leren. De test laat zien welk leerstrategieën de student (wellicht onbewust) al tot zijn beschikking heeft en welke hij nog verder kan ontwikkelen. De testresultaten kun je inzetten bij de begeleiding van je studenten, met als doel om ze effectiever, dieper, te leren studeren. De test is ontwikkeld door Jeanine Baltzer en Marc Veen (FMR, HvA).

Lees meer over SALTHO in de onderstaande korte presentaties. Je vindt er ook het bijbehorende boek ‘Slimmer door het hbo” van Jeanine Baltzer en een leeswijzer die je helpt om de SALTHO-resultaten van je studenten beter te benutten.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 11 juni 2021