Hogeschool van Amsterdam

de vertrouwenspersoon

Als je ongewenst gedrag ervaart op het werk is het belangrijk dat je contact opneemt met de vertrouwenspersoon. Je moet niet blijven rondlopen met wat je is overkomen. Bij de vertrouwenspersoon kan je terecht voor een luisterend oor, advies en begeleiding en hulp bij de klachtenprocedure. Samen zoeken jullie naar een oplossing, passend bij jouw situatie.

Bij de vertrouwenspersoon kan je melding doen van ongewenst gedrag. Samen praten jullie over wat je is overkomen. De vertrouwenspersoon neemt de tijd om naar je te luisteren. Het gesprek is vertrouwelijk, de vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Luisterend oor

Bij de vertrouwenspersoon kan je melding doen van ongewenst gedrag. Samen praten jullie over wat je is overkomen. De vertrouwenspersoon neemt de tijd om naar je te luisteren. Het gesprek is vertrouwelijk, de vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Advies

Het doel van een gesprek met de vertrouwenspersoon is het vinden van een oplossing, passend bij jouw situatie. De vertrouwenspersoon heeft ervaring met het aanpakken van ongewenst gedrag en kan advies geven over hoe je dit kan stoppen.

Begeleiding en ondersteuning

Als er geen passende oplossing is gevonden, kan de vertrouwenspersoon je begeleiden in de vervolgstappen die je moet nemen. De vertrouwenspersoon kan je doorverwijzen naar de ombudsman, de bedrijfsarts, HR of de klachtencommissie.

De vertrouwenspersonen van de HvA

Bij de HvA zijn er vier vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen hebben een onafhankelijke positie, dat betekent dat zij niet worden ingezet bij de dienst of opleiding waar zij zelf werken. De vertrouwenspersonen zijn:

mw.  F.E. van Hekelen

Vertrouwenspersoon voor Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) Bestuurstaf Centrale diensten (behalve studentenzaken)

Ga naar detailpagina
Gepubliceerd door  HR 20 juli 2021