A-Z Studenten Sport, Management en Ondernemen (SM&O)

Vrije studiepunten

Sportkunde - leerroute SM&O

Tijdens de opleiding vul je een deel van het studieprogramma in via keuzeactiviteiten. In totaal gaat het om 8 vrije studiepunten in het hele studieprogramma.

Mogelijkheden

 • Het volgen van een projectweek. Toestemming van jouw coach is hierbij niet nodig. De studiepunten ontvang je direct na het volgen van de projectweek.
 • Het volgen van een HvA-cursus op het gebied van sport of voeding (bijvoorbeeld Certified Personal Trainer).
 • Het volgen van extra vakken binnen of buiten de HvA, mits aantoonbaar in het belang van jouw ontwikkeling voor de latere beroepsuitoefening en geen overlap met vakken uit je eigen curriculum.
 • Het volgen van een cursus die de opleiding niet aanbiedt, mits de cursus bijdraagt aan jouw ontwikkeling voor de latere beroepsuitoefening (o.a. instructeurs- en trainersopleidingen, extra sportspecialisatie).
 • Het uitvoeren van activiteiten in dienst van de opleiding die bijdragen tot jouw vorming voor de latere beroepsuitoefening (o.a. Introductiecommissie).
 • Het assisteren bij de voorbereiding en uitvoering van sportevenementen.
 • Het uitvoeren van extra stageactiviteiten, mits van te voren afgesproken.

Op MijnHvA vind je een overzicht van de Keuzeactiviteiten voor het halen van vrije studiepunten.

 • Projectweken: elk blok is er een projectweek na de tentamenweek. Bij elke projectweek vind je informatie over het aanbod en een inschrijfmodule. Let goed op de deadlines voor inschrijven.
 • Keuzeactiviteiten FBSV: activiteiten binnen de faculteit waar je aan mee kunt doen, zoals seminars of lessenreeksen van het lectoraat Voeding en Beweging.
 • Externe projecten Sportkunde: oproepen voor externe projecten die je voor vrije studiepunten kunt doen, zoals het organiseren van evenementen, het uitvoeren van een onderzoek of kleine stageopdrachten.

 • De meerwaarde moet aantoonbaar zijn voor jouw latere beroepsuitoefening.
 • De studielast voor een punt bedraagt minimaal 28 SBU’s (= 1 studiepunt).
 • De studielast kan nooit in plaats komen van, of gebeuren tijdens het reguliere onderwijs van de opleiding.
 • Vooraf spreek je bepaald leerdoelen en ontwikkeling van competenties af met je coach en dit beschrijf je in het aanvraagformulier.
 • Externe begeleiding moet gewaarborgd en controleerbaar zijn.
 • Je krijgt geen vrije studiepunten voor activiteiten die je hebt gedaan voordat je startte met de opleiding.
 • Je krijgt geen vrije studiepunten voor activiteiten uit het reguliere curriculum of waarvoor je al eerder studiepunten ontving.

 • Overlegt vooraf met jouw coach of de geplande activiteit in aanmerking komt voor vrije studiepunten.
 • Dien het verzoek in via het aanvraagformulier vrije studiepunten.
 • Jouw coach geeft al dan niet toestemming, eventueel na overleg met de commissie Vrije Studiepunten.
 • Maak afspraken over de door jou aan te leveren bewijslast voor het behalen van de vrije studiepunten (o.a. via een behaald diploma of een evaluatieverslag).
 • Jouw coach beoordeelt de activiteit aan de hand van de door jou aangeleverde bewijslast en contact met de externe begeleider.
 • Jouw coach geeft een advies over de toekenning van het aantal vrije studiepunten door aan de commissie Vrije Studiepunten.
 • De coördinator Vrije Studiepunten zorgt voor definitieve toekenning van het aantal vrije studiepunten in de SIS-administratie.
 • Bij het volgen van projectweken binnen FBSV is bovenstaande procedure niet nodig, je ontvangt nadat je aan de voorwaarden van de projectweek hebt voldaan, direct het vrije studiepunt.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 4 november 2022