Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening

Dyslexie

Lees welke voorzieningen de HvA heeft voor studenten met dyslexie.

Algemene voorzieningen

Als student met een functiebeperking kun je baat hebben bij:

 • Advies en hulp op maat van de studentendecaan
  In een persoonlijk gesprek kijkt de studentendecaan samen met jou hoe je opleiding toegankelijker kan worden. Je krijgt advies dat aansluit bij je mogelijkheden en talenten, zodat je succesvol kunt studeren. Er is veel mogelijk en jij weet zelf het beste wat je nodig hebt. Dat is het uitgangspunt.
  Je wilt natuurlijk meteen goed van start gaan en geen voorzieningen mislopen. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met een studentendecaan, ook als je twijfelt of je wel aanpassingen nodig hebt. Het gesprek is vertrouwelijk.
  Plan ook een gesprek in als je wisselt van studie. Breng de studentendecaan van je nieuwe opleiding op de hoogte van je situatie.
  Over sommige voorzieningen, zoals aangepaste toetsing, beslist de examencommissie. De studentendecaan kan dit verder toelichten.

 • Opschorting bindend studieadvies (BSA)
  Door je beperking verloopt je studie misschien minder snel en doe je er langer over om je studiepunten te halen. Dit kan leiden tot een bindend studieadvies (BSA), een besluit dat je moet stoppen met je opleiding. Als je door je beperking vertraging oploopt, meld dit dat tijdig (!) bij de studentendecaan. Die kan de opleiding adviseren rekening te houden met je beperking bij het afgeven van een BSA. Lees meer over het bindend studieadvies (BSA) en mogelijke opschorting.

 • Begeleiding door een arts of psycholoog
  Heb je behoefte aan zorg van een arts of psycholoog? Dan kun je onder omstandigheden contact zoeken met het Bureau Studentenartsen of het Bureau Studentenpsychologen.

 • Rustruimtes
  In de HvA-gebouwen zijn enkele rustruimtes waar je je kunt terugtrekken voor een moment voor jezelf.

 • Toetstijdverlengingen
  Door je beperking doe je misschien langer over het maken van tentamens, bijvoorbeeld als je concentratieproblemen hebt. Vraag in dat geval toetstijdverlenging aan. Kijk in de AZ-lijst van jouw opleiding onder het trefwoord ‘toetstijdverlenging’ voor de details.

 • Aangepast studieprogramma
  Bespreek eventuele drempels in je studieprogramma met de studentendecaan. De opleiding kan dan bijvoorbeeld besluiten dat je elke periode maar de helft van de vakken volgt en de andere helft later. Of dat bepaalde instapeisen niet voor jou gelden. Hou er wel rekening mee dat je uiteindelijk wel de resultaten moet behalen die voor iedereen gelden. Aanpassingen in je studieprogramma leiden meestal tot studievertraging.

 • Peercoach
  Via studentenplatform Limitless kun je aan het begin van je studie een paar keer afspreken met een (ouderejaars)student met dezelfde functiebeperking die je op weg helpt.

Afhankelijk van je situatie zijn er nog meer mogelijkheden. Bekijk hieronder welke voorzieningen we rondom jouw beperking bieden, maar zoek ook altijd contact met de studentendecaan voor hulp op maat.

Specifieke voorzieningen voor studenten met dyslexie

 • Meer tijd en grotere formulieren bij toetsen
  Met een geldige dyslexieverklaring heb je recht op 25 procent toetstijdverlenging en grotere toetsformulieren bij schriftelijke tentamens. Deze standaardvoorzieningen vraag je aan via het Digitaal Servicepunt. Doe dat het liefst al vóór je eerste lesweek, zodat je op tijd bent voor de eerste toetsen.
  Let op: je moet een geldige dyslexieverklaring uploaden. Een dyslexiepasje van een voorgaande opleiding is niet voldoende. Controleer:
  • of er in je verklaring nadrukkelijk staat dat er sprake is van dyslexie
  • of de verklaring ondertekend is
  • of degene die ondertekend heeft een bevoegd psycholoog of orthopedagoog is
  • of de diagnose gebaseerd is op een diagnostisch onderzoek.
 • Heb je een dyslexieverklaring, maar voldoet deze niet aan bovenstaande voorwaarden? Vraag dan bij je behandelaar of je een geldige dyslexieverklaring kunt krijgen.
  • Is er vastgesteld dat je dyslexie hebt, maar heb je geen geldige dyslexieverklaring (meer) én kan je huidige behandelaar geen geldige verklaring afgeven? Dan biedt de Universiteit van Amsterdam voor 225 euro een verkorte, aanvullende dyslexietest. De test duurt ongeveer 2 uur en vindt plaats in gebouw REC-D van het Roeterseilandcomplex, Nieuwe Achtergracht 127. Neem hiervoor contact op met Madelon van den Boer via m.vandenboer@uva.nl of 020 - 52 51 566.
  • Vermoed je dat je dyslexie hebt, maar is het nooit vastgesteld? Laat je dan onderzoeken bij een dyslexie-instituut, bijvoorbeeld het RID .
 • Voorlichtingsbijeenkomst
  Wil je nog eens een uitleg over wat de HvA jou kan bieden? Kom aan het begin van het studiejaar naar de voorlichtingsbijeenkomst over dyslexie.
 • Voorleessoftware ClaroRead
  Het computerprogramma ClaroRead van Woordhelder kan teksten voorlezen. ClaroRead kan overweg met computerteksten (bijvoorbeeld websites of tekstdocumenten). Boeken en andere fysieke documenten moeten eerst gedigitaliseerd worden (OCR). Dat kan de bibliotheek in de Leeuwenburg voor je verzorgen als je een dyslexieverklaring hebt. Dat duurt ongeveer 3 werkdagen. Let op: de rug van je boek wordt daarbij losgesneden.
 • Training
  Volg onze training over studeren met dyslexie . Daarin krijg je tools om sneller en efficiënter te studeren.
 • Taalspreekuur
  Je kunt terecht bij het Taalspreekuur voor hulp bij het schrijven en lezen van teksten, feedback en trainingen. Zoek in de A-Z-lijst van je opleiding naar 'Taalondersteuning'. De faculteiten Business en Economie (FBE) en Maatschappij en Recht (FMR) hebben eigen taalspreekuren; voor alle andere faculteiten is er een algemeen taalspreekuur (van Studentenzaken).
 • Studentendecanen
  De studentendecanen kunnen je helpen bij verzoeken richting de Examencommissie, DUO-vragen (verlenging Prestatiebeurs) en andere vragen. Neem altijd tijdig contact op met de studentendecanen als je vermoed dat je studievertraging oploopt, want ze kunnen achteraf minder voor je betekenen dan vooraf.

Kom in contact met anderen

Platform Limitless zet zich in om studeren met een functiebeperking aan de HvA toegankelijker en leuker te maken. Het platform wordt gerund door studenten die zelf ook een functiebeperking, chronische ziekte of psychische problemen hebben.

Limitless organiseert bijvoorbeeld borrels en workshops waar je in contact komt met andere studenten met een beperking, ervaringen kunt uitwisselen en nieuwe vrienden maakt. Je kunt ondersteuning krijgen van studenten die in dezelfde situatie zitten als jij en je kunt zelf ook andere studenten helpen. Geef je de HvA graag gevraagd en ongevraagd advies om de hogeschool beter en toegankelijker te maken? Dan kun je meedoen aan het Studentenpanel+

Lees het magazine

In het magazine Studeren met een functiebeperking lees je kort en bondig hoe de HvA jou kan helpen om succesvol te studeren.

7 september 2021