A-Z Studenten Pedagogiek

Veiligheid en gezondheid in en om HvA-gebouwen

Om goed te kunnen studeren en werken is een veilige en gezonde werkplek van groot belang.

Arbocoördinatoren

De arbocoördinator van de faculteit, beleidsafdeling, bestuursstaf (onderdeel) of dienst is het aanspreekpunt voor arbogerelateerde veiligheid op de werkplek. Een overzicht van arbocoördinatoren per organisatieonderdeel vind je bij Preventie van verzuim.

Facility services is verantwoordelijk voor het beheer van een veilig en gezond gebouw en ziet toe op veiligheid bij het uitvoeren van de eigen dienstverlening en coördineert veilig werken door derden in en om de gebouwen. Naast toezicht van de centrale meldkamer en surveillancediensten wordt ook gezorgd voor veiligheidsvoorzieningen in de gebouwen.

Services

 • Plaatsen en periodiek controleren van (brand)veiligheidsvoorzieningen, zoals brandblusmiddelen etc. volgens de wettelijke termijn.
 • Up-to-date houden van een ontruimingsplan op verzoek van de hoofdgebruiker.
 • Beheer van brandveiligheidsvoorziening en specifiek na inspectie, brandmelding, een incident of een ongeval.

Daarnaast zorgt FS voor ondersteuning door deskundigen bij vragen over o.a. de volgende thema's:

 • veilige werkomstandigheden
 • bedrijfshulpverlening en brandveiligheid
 • veiligheidstrainingen
 • veiligheidsoverleggen of -inspecties
 • sociale veiligheid
 • asbest en chemische stoffen
 • legionella
 • incidentenregistratie
 • luchtkwaliteit

Op verzoek is een medewerker uit het Team Veiligheid van FS aanwezig bij (niet) structurele (veiligheids)overleggen. Voor de HvA is de contactpersoon vanuit dit team Ronald Reiche, e-mail: r.reiche@uva.nl.

Extra services

Je kunt ondersteuning bij en advies over veiligheid aanvragen bij projecten. Dit geldt ook voor de uitvoering van werkzaamheden van de huurder in een gebouw. Werkzaamheden die niet door FS worden geïnitieerd in een gebouw of op het terrein moeten altijd worden aangemeld bij de Servicedesk FS of bij een servicepunt/klantenservicebalie op locatie. Voor deze dienstverlening ontvang je altijd een offerte.

24 januari 2022