A-Z Studenten Pedagogiek

Receptie

De receptie draagt bij aan een veilige en goed georganiseerde studie- en werkomgeving.

Wat kun je verwachten?

De receptie is verantwoordelijk voor:

 • openings- en sluitingsrondes lopen voor en na de openingstijden van de receptie.
 • bedienen van de telefoon bij de receptie.
 • informeren van bezoekers en ontvangen en doorverwijzen van bezoekers.
 • ondersteunen van de BHV-organisatie bij calamiteiten: hieronder valt het oproepen van de BHV-ploeg en het inschakelen van hulpdiensten, het in beheer hebben en uitgeven bij calamiteiten van BHV-middelen als BHV koffer, megafoon, hesjes, portofoons e.d. Daarnaast wordt de receptioniste vaak ingezet als 'plotter' (notulist) van de hoofd ploegleider om bij te houden wat er gebeurt.
 • medewerkers en bezoekers toelaten die geautoriseerd of aangemeld zijn voor een parkeerplaats.
 • uitlenen en registreren van sleutels en toegangspassen.
 • weren en laten verwijderen van ongewenste personen.
 • registreren en rapporteren van incidenten, meldingen en bijzonderheden op het gebied van veiligheid en beveiliging.
 • registreren van achtergelaten eigendommen en beheer van gevonden voorwerpen.

Wat is er nog meer mogelijk tegen extra kosten?

Extra mankracht nodig bij de receptie? Op aanvraag kun je een extra receptionist inhuren. Ook buiten de reguliere openingstijden, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten en evenementen. Voor een aanvraag gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag wordt gedaan op een kostenplaatsnummer.
 • Bij de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier ‘Aanvragen facilitaire ondersteuning bij evenement/activiteit’, zie Evenement organiseren.
 • De aanvraag dient minimaal 5 dagen voor de betreffende inzet ingediend te worden.
 • Tot 24 uur kosteloos annuleren van de aanvraag; anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Tarief

Receptionist €33,57 per uur

Hoe vraag je extra mankracht aan?

Geautoriseerde medewerkers kunnen een aanvraag indienen voor een extra receptiedienst. Dat gebeurt bij de servicedesk FS of via een e-mail aan de klantenservicebalie op locatie. De betaling verloopt via een interne verrekening op het opgegeven kostenplaatsnummer. Externe medewerkers krijgen een factuur, inclusief btw. Organiseer je een evenement en heb je extra portiers nodig? Dan verloopt de aanvraag via Evenementencoördinatie (facilitair).

4 juni 2020