A-Z Studenten Pedagogiek

Opleidingen voor Veilig werken

Er zijn ondersteunende trainingen en opleidingen die als aanvulling gelden op de BHV-trainingen.

Aanbod opleidingen en trainingen

  • Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA)
  • Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
  • Beheerder brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon)
  • Bevrijden van opgesloten liftpassagiers (Lifttornen)

Aanmelden

Meld je aan via je leidinggevende of P&O-functionaris. Zij sturen de aanvraag inclusief vermelding van de kostenplaats door naar de servicedesk FS. Voor meer informatie over de exacte inhoud van de opleidingen/trainingen en over wanneer deze plaatsvinden, neem contact op met je leidinggevende of P&O-functionaris.

Extra services

Er zijn instructies die relevant zijn voor gebouwgebonden (veiligheids)voorzieningen. Bijvoorbeeld een gebruikersinstructie gebruik brandmeldinstallatie. Deze dienst kan worden aangevraagd via de servicedesk FS. Eventuele aanvullende kosten worden vooraf met de aanvrager besproken.

De afspraken op een rij

  • De opleidingen en trainingen worden op verzoek op de gewenste locatie gegeven.
  • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de communicatie binnen zijn eenheid/faculteit mits door een bepaalde training het regulier proces wordt gestoord (bijvoorbeeld bij de training lifttornen).
  • De kosten voor de training worden van tevoren gecommuniceerd naar de aanvrager.
  • Wanneer een cursist zich afmeldt voor een training nadat de opdracht aan de trainingsorganisatie is verstrekt, worden de gemaakte kosten per cursist doorbelast aan de opdrachtgever.
  • FS verstrekt de behaalde certificaten aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verspreiden van de certificaten onder cursisten.
11 augustus 2020