A-Z Studenten Pedagogiek

Beveiliging en bewaking

Binnen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is de centrale meldkamer het meldpunt voor incidenten. De meldkamer heeft een spilfunctie in de beveiliging en is daarom 24/7 bezet.

De centrale meldkamer zorgt voor:

 • het ondersteunen bij calamiteiten en grootschalige incidenten;
 • het inschakelen van in- en externe hulpdiensten buiten openingstijden;
 • het alarmeren de BHV-organisatie binnen openingstijden;
 • het organiseren en aansturen van beveiliging en surveillancetoezicht in gebouwen en op terreinen;
 • het toezicht houden op en bedienen van beveiligingscamera’s;
 • het ondersteunen van receptiediensten op afroep door surveillanten. Zie Receptie voor meer informatie.

Incident of calamiteit melden

Acuut gevaar? Bel direct 020 595 3333 of waarschuw de portier. Zijn alle maatregelen genomen om het acute gevaar te bestrijden? Doe dan een melding via Incidentenregistratie. Jouw melding blijft vertrouwelijk.

Surveillancediensten

Surveillanten ondersteunen ten behoeve van de veiligheid in gebouwen en op de terreinen, zowel binnen als buiten de openingstijden van gebouwen. Ze zijn 24/7 inzetbaar en hebben als taak:

 • toezicht houden op de orde en veiligheid in de gebouwen en (parkeer)terreinen;
 • toezicht houden op de uitvoering van het parkeerbeleid;
 • toelaten en begeleiden van leveranciers buiten kantoortijden en hulpdiensten;
 • het verrichten van open- en sluitrondes;
 • alarmopvolging, bijvoorbeeld bij inbraak- en brandmeldingen;
 • bediening van de brandmeldcentrale.

Tarief per dienst

Beveiliging en bewaking Tarieven 2020 (pdf, 1 p.)

Wat is er nog meer mogelijk tegen extra kosten?

Op aanvraag kan gebruik gemaakt worden van:

 • Beveiligingsbeambte (meldkamer)
 • Brandwacht
 • Evenementenbegeleider
 • Hondenbegeleider
 • Mobiele surveillance & alarmopvolging
 • Museumbeveiliging
 • Persoonsbeveiliging
 • Portier
 • Receptionist
 • Security host
 • Toezichthouder

Deze diensten kun je aanvragen bij de servicedesk FS. De kosten voor de dienstverlening worden intern verrekend op het opgegeven kostenplaatsnummer. Externe partijen krijgen een factuur, inclusief btw. Organiseer je een evenement, dan wordt de aanvraag doorgezet naar facilitaire evenementencoördinatie van FS. Over de benodigde beveiliging ontvang je dan vooraf een advies en offerte.

28 juli 2020