A-Z Studenten Pedagogiek

Bedrijfshulpverlening (BHV)

In alle gebouwen van de HvA zijn veiligheidsvoorzieningen aanwezig. Daarnaast worden er trainingen en oefeningen voor de BHV gehouden.

De HvA is verplicht goed getrainde en geoefende BHV’ers te hebben. BHV’ers beperken de gevolgen van een incident zoveel mogelijk totdat professionele hulpverleners het kunnen overnemen. BHV’ers coördineren ook de ontruiming van gebouwen bij calamiteiten.

Heb je extra hulp nodig om het gebouw snel en veilig te kunnen verlaten? Overleg dan met de BHV-coördinator van jouw faculteit op welke wijze je het beste ondersteund kan worden.

Wat is een BHV'er?

Een BHV’er is een medewerker die hulp biedt bij incidenten en onveilige situaties in het bedrijf. Een BHV’er is opgeleid om:

  • eerste hulp bij ongevallen te verlenen
  • een beginnende brand te beperken en te bestrijden
  • zo nodig het gebouw te ontruimen
  • te alarmeren en te communiceren met collega’s en hulpdiensten

Naast BHV’ers bestaat de bedrijfshulpverlening ook uit EHBO’ers, BHV-ploegleiders en gespecialiseerde BHV’ers zoals ademluchtdragers.

BHV’ers en EHBO’ers zijn verplicht om deel te nemen aan jaarlijkse herhalingstrainingen en oefeningen. Verder worden er periodiek bijeenkomsten georganiseerd. De BHV’ers en EHBO’ers volgen trainingen, oefeningen en bijeenkomsten onder werktijd.

De BHV'er en EHBO’er ontvangt jaarlijks een toelage als tegemoetkoming voor zijn inzet. Een BHV’er met een specialisatie zoals EHBO of ploegleider ontvangt een extra toelage.

BHV-middelen

Onder BHV-middelen vallen onder andere kleine blusmiddelen, EHBO-verbandkoffer, AED, evacuatie middelen en communicatie middelen. De BHV-middelen bevinden zich op centrale plaatsen in het gebouw en zijn in voldoende mate aanwezig.

BHV'er of EHBO'er worden?

Als je interesse hebt om BHV’er of EHBO'er te worden dan kun je je hiervoor aanmelden via bhv-hva@hva.nl. Jouw aanmelding wordt dan doorgestuurd naar het Hoofd BHV of BHV-contactpersoon van jouw locatie of faculteit.

Op verzoek kunnen derden die als gebruiker binnen de UvA actief zijn ook de opleidingen EHBO of BHV volgen die voor de UvA-organisatie worden aangeboden. Een offerte hiervoor is aan te vragen door een mail te sturen naar bhv-hva@hva.nl.

BHV-advies bij evenementen

Advies aanvragen over de juiste inzet van BHV’ers bij bijzondere evenementen of evenementen met een hoger risico kan bij de afdeling Facility Services, via het webformulier ‘Aanvragen facilitaire ondersteuning bij evenement/activiteit’, zie Evenement organiseren. De organisator van een evenement blijft zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een adequate BHV-organisatie.

11 september 2020