A-Z Studenten Master Urban Management

Toetstijdverlenging

Faculteit Maatschappij en Recht

Toetstijdverlenging, ook wel toetsduurverlenging, is extra tijd om een schriftelijk tentamen te maken. Standaard is 25% extra tijd en bij visuele beperkingen 50%. Deze extra tijd is een voorziening, die door de studentendecaan namens de examencommissie kan worden toegekend.

Voor wie is toetstijdverlenging?

Toetstijdverlenging is voor studenten bij wie sprake is van bepaalde persoonlijke omstandigheden. Dat kan een functiebeperking zijn, zoals dyslexie, adhd, of een chronische ziekte of een andere persoonlijke omstandigheid die invloed heeft op het concentratie-en/of leesvermogen. Ook studenten die buiten Nederland zijn opgegroeid krijgen vaak toetstijdverlenging aan het begin van hun studie.

Hoe vraag je toetstijdverlenging aan?

Toetstijdverlenging aanvragen gaat altijd via de studentendecaan.

Heb je dyslexie? Dan hoef je niet zelf naar de studentendecaan toe, maar kun je toetstijdverlenging en vergrote toetsformulieren digitaal aanvragen. Upload in de eerste week van je opleiding, of nog eerder, je dyslexieverklaring. Kijk hiervoor op Studeren met een Functiebeperking onder het kopje: ‘Heb je dyslexie?’

Ben je buiten Nederland opgegroeid of is er sprake van een persoonlijke omstandigheid zoals autisme, adhd, dyslexie, slechtziendheid, chronische ziekte, psychische klachten, enzovoort, ga dan naar de studentendecaan van jouw opleiding. Met de studentendecaan bespreek je of toetstijdverlenging voor jou een passende voorziening is. ‘Passend’ betekent dat de voorziening geschikt is – je hebt er dus echt wat aan – en dat je hem echt nodig hebt vanwege jouw persoonlijke omstandigheid. Wanneer de voorziening passend is en als de studentendecaan het bewijs voor de omstandigheid heeft gecontroleerd, kan de toetstijdverlenging meteen aangevraagd worden.

Wanneer kun je gebruik maken van de toetsvoorziening?

Of je van een toegewezen voorziening meteen gebruik kunt maken, hangt af van het moment waarop jouw aanvraag helemaal compleet bij ons binnen was.

We garanderen dat je van de toegewezen toetsvoorziening gebruik kunt maken met ingang van:

  • toetsperiode 1, mits je aanvraag uiterlijk 3 oktober 2022 compleet bij ons binnen is;
  • toetsperiode 2, mits je aanvraag uiterlijk 5 december 2022 compleet bij ons binnen is;
  • toetsperiode 3, mits je aanvraag uiterlijk 6 maart 2023 compleet bij ons binnen is;
  • toetsperiode 4, mits je aanvraag uiterlijk 15 mei 2023 compleet bij ons binnen is.

Was je aanvraag pas nà de deadline bij ons binnen, dan kun je pas het volgende blok van de voorziening gebruik maken. Neem dan in elk geval direct contact op met je casemanager.

Waar worden de toetsen afgenomen met extra toetstijd en vergrote toetsformulieren?

We plaatsen studenten die recht hebben op extra toetstijd en/of toets op A3 altijd in een eigen lokaal. Zo zorgen we voor een rustige omgeving. In welk lokaal je moet zijn, verschilt per toets. Volg hier de instructie om te zien waar je moet zijn.

Heb je nog vragen?

Wellicht staan je antwoorden bij Veelgestelde vragen over dyslexie op de pagina Studeren met een functiebeperking . Neem anders contact op met je casemanager.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 13 oktober 2022