A-Z Studenten Master Urban Management

Studentendecanen FMR

Met een studentendecaan kun je vertrouwelijk spreken over persoonlijke kwesties die je studie beïnvloeden. In de linkerkolom lees je waar veel gesprekken over gaan. Kijk voor de verschillende afspraakmogelijkheden onder Contact. Kijk ook onderaan bij trainingen om efficiënter te studeren.

Aanvraag snel regelen via Digitaal Servicepunt

Heb je dyslexie, dan kun je een aanvraag doen voor extra toetstijd en/of toetsopgaven op A3-formaat. Je regelt dit via het Digitaal Servicepunt. Doe dat snel, het liefst direct al in lesweek 1 of eerder. Houd je geldige dyslexieverklaring bij de hand, deze moet je uploaden bij je aanvraag. Lukt het uploaden niet goed? Probeer een andere browser. Je ontvangt binnen twee weken de toewijzing of de afwijzing van je aanvraag. We rekenen vanaf het moment dat jij je gegevens compleet hebt aangeleverd.

Heb je al extra toetstijd of grotere letters aangevraagd en is dat toegekend?

Lees dan hieronder verder bij: 'Vanaf wanneer kun je gebruik maken van toegewezen voorzieningen ?’

Wat is een geldige dyslexieverklaring?

In de verklaring moet staan dat er sprake is van dyslexie. Verder moet de verklaring ondertekend zijn door een GZ-psycholoog of orthopedagoog en gebaseerd zijn op een diagnostisch onderzoek. Een dyslexiepasje van een voorgaande opleiding is dus niet voldoende.

Wat als ik wel dyslexie heb maar geen geldige verklaring?

Vraag dan bij je behandelaar of je een aangepaste dyslexieverklaring kunt krijgen. Lukt dat niet, dan biedt de Universiteit van Amsterdam een verkorte dyslexietest. De kosten voor deze verkorte test zijn 225 euro. Wil je hier gebruik van maken? Neem contact op met Anna Plakas.

Hoe lang is de toegekende voorziening geldig?

Heb je een chronische functiebeperking (zoals dyslexie), dan geldt de extra toetstijd/toets op A3-formaat voor de duur van die opleiding. In alle andere gevallen is de geldigheidsduur beperkt.

Heb je een andere functiebeperking en wil je extra toetstijd of vergrote toetsformulieren aanvragen?

Neem dan contact op met een van de studentendecanen van Faculteit Maatschappij en Recht.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over studeren met dyslexie staat op de pagina Studeren met een functiebeperking. Je vindt hier beleid, regels, voorzieningen, tips en tools.

Vanaf wanneer kun je gebruik maken van toegewezen voorzieningen?

Of je van een toegewezen voorziening meteen gebruik kunt maken, hangt af van het moment waarop jouw aanvraag helemaal compleet bij ons binnen was.

We garanderen dat je van de toegewezen toetsvoorziening gebruik kunt maken met ingang van:

  • toetsperiode 1, mits je aanvraag uiterlijk 28 september 2020 compleet bij ons binnen is;
  • toetsperiode 2, mits je aanvraag uiterlijk 30 november 2020 compleet bij ons binnen is;
  • toetsperiode 3, mits je aanvraag uiterlijk 8 maart 2021 compleet bij ons binnen is;
  • toetsperiode 4, mits je aanvraag uiterlijk 17 mei 2021 compleet bij ons binnen is.

Was je aanvraag pas nà de deadline bij ons binnen, dan kun je pas het volgende blok van de voorziening gebruik maken. Neem dan in elk geval direct contact op met je case manager.

Waar worden de toetsen afgenomen met extra toetstijd en vergrote toetsformulieren?

We plaatsen studenten die recht hebben op extra toetstijd en/of toets op A3 altijd in een eigen lokaal. Zo zorgen we voor een rustige omgeving. In welk lokaal je moet zijn, verschilt per toets. Volg hier de instructie om te zien waar je moet zijn

Heb je nog vragen?

Wellicht staan je antwoorden bij Veelgestelde vragen over dyslexie op de pagina Studeren met een functiebeperking. Neem anders contact op met je case manager.

In het gesprek inventariseren we eerst je vraag of probleem. Ons contact is vertrouwelijk: zonder jouw toestemming en medeweten geven we geen informatie aan derden.

Na verkenning van jouw vraag geven we je informatie en advies en helpen je acties in te zetten, die leiden tot een verbetering van je persoonlijk functioneren in relatie tot studie en/of stage. We hebben hiervoor specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld keuzebegeleiding, studeren met een functiebeperking en studiefinanciering, en we hebben veel ervaring met het adviseren en begeleiden van studenten bij persoonlijke problemen.

Ook adviseren we de examencommissie en de opleiding over de gewenste faciliteiten en aanpassingen zodat studenten goed kunnen studeren ondanks persoonlijke belemmeringen. Zonodig verwijzen we door (studentenarts, studentenpsycholoog, maatschappelijk werker, een hulpverlener uit de GGZ, e.d.).

Naast individuele gesprekken bieden wij ook trainingen die jou kunnen helpen om beter en efficienter te studeren. Wij kunnen je adviseren om een training te volgen, maar je kan je ook zelf aanmelden.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 4 november 2021