A-Z Studenten Master Structural Engineering

Studentendecaan FT

Met een studentendecaan kun je vertrouwelijk spreken over persoonlijke kwesties die je studie beïnvloeden. In de linkerkolom lees je waar veel gesprekken over gaan. Via de rechterkolom kun je een afspraak maken. Kijk ook onderaan bij trainingen om efficiënter te studeren.

De studentendecaan werkt op afspraak. Wil je gelijk een afspraak maken? Ga dan naar deze pagina.

Tijdens een eerste gesprek met een studentendecaan, inventariseren we je vraag of probleem, bespreken het en maken een vervolgafspraak als er meer tijd nodig is. Ons contact is vertrouwelijk: zonder jouw toestemming en medeweten geven we geen informatie aan derden.

Na verkenning van jouw vraag geven we je informatie en advies en helpen je acties in te zetten, die leiden tot een verbetering van je persoonlijk functioneren in relatie tot studie en/of stage. We hebben hiervoor specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld keuzebegeleiding, studeren met een functiebeperking en studiefinanciering, en we hebben veel ervaring met het adviseren en begeleiden van studenten bij persoonlijke problemen.

Ook adviseren we de examencommissie en de opleiding over de gewenste faciliteiten en aanpassingen zodat studenten goed kunnen studeren ondanks persoonlijke belemmeringen. Zonodig verwijzen we door (studentenarts, studentenpsycholoog, maatschappelijk werker, een hulpverlener uit de GGZ, e.d.).

Aanvraag snel regelen via Digitaal Servicepunt

Heb je dyslexie? En behoefte aan extra tijd bij toetsen? Of grotere toetsformulieren? De aanvraag regel je via het Digitaal Servicepunt. Doe dat snel, het liefst direct al in lesweek 1 of eerder, zodat je op tijd bent voor de eerste toetsen. Houd je dyslexieverklaring bij de hand, deze moet je uploaden bij je aanvraag. Lukt het uploaden niet goed? Probeer een andere browser. Je ontvangt binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd.

Heb je al extra toetstijd of grotere letters aangevraagd en is dat toegekend?

Lees dan hieronder verder bij: ‘is je toetsvoorziening al toegekend?’

Wat is een geldige dyslexieverklaring?

In de verklaring moet staan dat er sprake is van dyslexie. Verder moet de verklaring ondertekend zijn door een GZ-psycholoog of orthopedagoog en gebaseerd zijn op een diagnostisch onderzoek. Een dyslexiepasje van een voorgaande opleiding is dus niet voldoende.

Wat als ik wel dyslexie heb maar geen geldige verklaring?

Vraag dan bij je behandelaar of je een aangepaste dyslexieverklaring kunt krijgen. Lukt dat niet, dan biedt de Universiteit van Amsterdam een verkorte dyslexietest. De kosten voor deze verkorte test zijn 225 euro. Wil je hier gebruik van maken? Neem contact op met Anna Plakas.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over studeren met dyslexie staat op de pagina Studeren met een functiebeperking. Je vindt hier beleid, regels, voorzieningen, tips en tools.

Is je toetsvoorziening al toegekend?

 • Geef bij binnenkomst bij de surveillant aan dat je toestemming hebt voor toetstijdverlenging, A3-formaat en/of toetslaptop. De surveillant controleert dit a.d.h.v. een, in het tentamenlokaal aanwezige, lijst. De surveillant kan contact opnemen met de tentamenorganisatie bij onduidelijkheden.
 • We adviseren je om achterin het lokaal of in een aparte rij aan de zijkant van het lokaal plaats te nemen, zodat je zo min mogelijk gestoord wordt door je medestudenten bij het verlaten van het lokaal.

Gebruik toetslaptop

 • De tentamenorganisatie zal via de mail contact met je opnemen over o.a de datum en het lokaal van je tentamens zodat er een laptop voor je verzorgd kan worden. Van de tentamenorganisatie ontvangt je verdere instructies over het gebruik van de laptop.
 • Je mag alleen gebruik maken van de laptop die door de surveillant (namens de tentamenorganisatie) wordt uitgegeven.
 • De surveillant haalt de laptop op bij de tentamenorganisatie.
 • Je neemt plaats aan een tafel vooraan in het lokaal, de surveillant heeft zich op je scherm.
 • De surveillant kan contact opnemen met de tentamenorganisatie bij onduidelijkheden.

Naast individuele gesprekken bieden wij ook trainingen die jou kunnen helpen bij het studeren, bijvoorbeeld de training Timemanagement, EHBO bij tentamenstress en Studeren met dyslexie. Wij kunnen je adviseren om een training te volgen, maar je kan je ook zelf aanmelden.

 • Training Studeren met dyslexie
 • Training Studeren met AD(H)D
 • Training Timemanagement
 • Training EHBO bij tentamenstress

Gepubliceerd door  Studentenzaken 5 december 2022