Hogeschool van Amsterdam

A-Z Master Professioneel Meesterschap

Vervallen studieresultaten master Professioneel Meesterschap

Studieresultaten die je op een eerder moment in je opleiding behaald hebt, kunnen mogelijk gaan vervallen. Dit betekent dat je studiepunten dan niet meer meetellen voor het behalen van je diploma. Welke vakken na zeven jaar vervallen, is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding.

Vervalt mijn studieresultaat?

In onderstaande tabel vind je de vakken die gaan vervallen voor jouw opleiding. In SIS kun je zien of jij een studieresultaat hebt behaald van een vak dat gaat vervallen en per wanneer dat het geval is.

  1. Bekijk in onderstaande tabel het studiedeelnummer van het vak waarvoor jij een studieresultaat hebt behaald
  2. Ga naar SIS > tabblad Studievereisten
  3. Bekijk bij het studiedeelnummer de datum waarop je het studieresultaat behaald hebt
  4. Zeven jaar later dan deze datum vervalt jouw studieresultaat

Mijn studieresultaat vervalt, wat nu?

Per vak kun je zien of je een vervangende opdracht kunt maken om je studieresultaat alsnog te behouden of dat je een vak opnieuw moet volgen. Neem daarvoor en met andere vragen contact op met de examencommissie (examencommissie-pedagogiek@hva.nl).

Vak

Studiegidsnummer

Contactpersoon

K1: leren

7000PMK113

Marieke Pit

K2: schoolontw.

7000PMK213

Marieke Pit

K3: omgeving

7000PMK313

Marieke Pit

K4: synthese

7000PMK413

Marieke Pit

O1: orientatie en plan

7000PMO113

Marieke Pit

O2: uitwerking en uitvoering

7000PMO213

Marieke Pit

R&V1: leren

7000PRV113

Marieke Pit

R&V2: schoolontw.

7000PRV213

Marieke Pit

R&V3: omgeving

7000PRV313

Marieke Pit

R&V4: synthese

7000PRV413

Marieke Pit

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 3 april 2019