Hogeschool van Amsterdam

A-Z Master Professioneel Meesterschap

Extra openstelling

Wanneer onderwijs-gerelateerde activiteiten buiten de reguliere openingstijden plaatsvinden kun je een extra openstelling aanvragen.

Voor een extra openstelling worden beveiligers ingehuurd. Hier zijn kosten aan verbonden. In onderstaand aanvraagformulier wordt gevraagd naar een kostenplaats/WBS-nummer voor de facturatie. Bij een aanvraag voor extra services ontvang je eerst een offerte.

Evenementen buiten reguliere openingstijden

Gebruik onderstaand formulier 'Aanvragen facilitaire ondersteuning bij evenement/activiteit' voor het aanvragen van een extra openstelling in verband met een evenement. Je kunt op dit aanvraagformulier aangeven dat het evenement geheel of gedeeltelijk buiten de reguliere openingstijden zal plaatsvinden.

13 augustus 2019