Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Master Leraar Frans

Inschrijven en selectie

Toegepaste Psychologie

De opleiding Toegepaste Psychologie heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus). Er zijn 420 opleidingsplaatsen. Omdat er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, vindt er een selectie plaats.

Selectie 2022-2023

Voor studiejaar 2022-2023 kun je je vanaf 1 oktober 2021 tot uiterlijk 15 januari 2022 inschrijven aan de hand van het stappenplan. Na je verzoek tot inschrijving word je door de opleiding uitgenodigd voor de selectie.

Datum selectie

De selectiedagen voor studiejaar 2022-2023 zijn:

  • vrijdag 4 februari
  • vrijdag 11 februari

Houd alvast rekening met deze data in je agenda. Na je verzoek tot inschrijving in Studielink ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor de selectie. Daarin staat ook hoe je je aanmeldt voor een van deze data.

Let op: e-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terecht komen. Check deze box regelmatig. Bekijk ook welke e-mails je nog meer ontvangt van de HvA na je inschrijfverzoek.

Programma selectie

De selectie bestaat uit:

  • een huiswerkopdracht
  • een groepsopdracht

Vóór de selectiebijeenkomst: de huiswerkopdracht

Een week voor de selectiebijeenkomst ontvang je per mail toegang tot onze digitale leeromgeving. Je bestudeert ter voorbereiding de lesstof en maakt een huiswerkopdracht. Deze lever je digitaal de dag voor de online selectiebijeenkomst in.

Tijdens de selectiebijeenkomst: de groepsopdracht

Tijdens de online selectiebijeenkomst werk je in een groepje aan een opdracht die je aan het einde van de bijeenkomst inlevert.

Daarnaast maak je kennis met je aanstaande medestudenten en docenten.

Selectiecriteria

Het gemiddelde cijfer van de huiswerkopdracht en de groepsopdracht bepaalt je plaats op de ranglijst. Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt uiteindelijk af van het beschikbaar aantal plaatsen en het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie.

Uitslag selectie en rangnummer

Heb je deelgenomen aan de selectie?

Op 15 april 2022 ontvang je twee berichten. Van Studielink ontvang je je rangnummer en van de HvA de resultaten die jij bij de selectie hebt behaald.

Het rangnummer is gebaseerd op jouw resultaten van de selectie. Als jouw rangnummer binnen het maximaal aantal plaatsen van 420 valt, dan krijg je op 15 april via Studielink ook meteen een plaats aangeboden. Je moet die plaats binnen 14 dagen accepteren via Studielink.

Heb je een rangnummer hoger dan 420? Dan maak je alleen kans op een plaats als er na 30 april nog plaatsen vrijkomen, bijvoorbeeld omdat andere kandidaten hun plaats niet geaccepteerd hebben. De HvA biedt via Studielink plaatsen aan tot uiterlijk 15 augustus 2022.

Let op: e-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terecht komen. Check deze box regelmatig. Bekijk ook welke e-mails je nog meer ontvangt van de HvA na je inschrijfverzoek.

Deze opleiding is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bekend onder code 34507. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij DUO is Toegepaste Psychologie, de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 13 september 2021