A-Z Studenten Master Leraar Engels

Studievertraging en Persoonlijke omstandigheden

Je kunt bij de studentendecaan terecht voor advies bij allerlei persoonlijke problemen en zaken. De studentendecaan bekijkt wat er speelt, welke invloed dat heeft op je studie, hoe studievertraging of -uitval te voorkomen, of je begeleiding wilt en bij wie, et cetera. Het gesprek is vertrouwelijk. Kom altijd snel langs als de omstandigheden leiden tot vertraging.

Functiebeperking en chronische ziekte

bijvoorbeeld: lichamelijke beperking, leerstoornis zoals dyslexie, psychiatrische problematiek, depressie, angst, ADHD, reuma, chronische migraine, enz.

Ziekte en psychische problemen

bijvoorbeeld: Pfeiffer, (dreigende) burn-out, operatie en revalidatie, eetproblemen, verwerking van misbruikverleden of een schokkende gebeurtenis, verslavingsproblematiek, faalangst, uitstelgedrag, hyperventilatie, enz.

Familie-omstandigheden

bijvoorbeeld: zwangerschap, ernstige relatieproblemen, overlijden of ernstige ziekte in naaste familie, ouders die psychiatrische problemen hebben, vergaande mantelzorg, enz.

Andere persoonlijke problemen

bijvoorbeeld: ernstige financiële problemen, conflicten met medestudent(en) of docent(en), enz.

De studentendecaan inventariseert met je hoe de persoonlijke problemen je studeren beïnvloeden en geeft advies hoe je kunt omgaan met de problemen in relatie tot de studie. De studentendecaan adviseert tevens over de mogelijkheden voor hulp binnen en buiten de HvA.

De studentendecaan helpt je bij de erkenning van de bijzondere omstandigheden waardoor je soms in aanmerking kunt komen voor onderstaande regelingen. Er is natuurlijk wel een bewijs van omstandigheden nodig. Meld je bij problemen binnen drie maanden bij de studentendecaan.

De studentendecaan kan adviseren over mogelijke aanpassingen en voorzieningen binnen de studie, zoals:

  • extra toetstijd
  • hoe om te gaan met vakken waarbij een aanwezigheidsplicht geldt
  • aanpassing van de stage voor zover mogelijk
  • toegankelijkheid voor minder validen
  • rustruimtes; kolfruimte na bevalling
  • en ander maatwerk

De studentendecaan kan advies uitbrengen aan de examencommissie als je onvoldoende studiepunten haalt door functiebeperking, ziekte of andere ernstige omstandigheden en er een negatief bindend studieadvies (negatief BSA) dreigt. Melding zodra het speelt en bewijsstukken van omstandigheden zijn noodzakelijk.

De studentendecaan kan informatie geven over en bemiddelen bij het aanvragen van voorzieningen rond studiefinanciering/collegegeld, zoals:

  • extra studiefinanciering bij vertraging door overmacht
  • extra tijd van DUO voor het behalen van het einddiploma
  • omzetting van de beurs in een gift als de omstandigheden het studeren onmogelijk maken.

Ook hier geldt: kom op tijd want anders loop je belangrijke informatie mis.

De studentendecaan helpt bij het omgaan met reacties van medestudenten en opleiding en steunt je in het omgaan met je persoonlijke situatie.

Als je nog geen hulp hebt en er wel behoefte aan hebt, kun je met de studentendecaan bespreken wat passend zou zijn in jouw situatie. Het kan gaan om hulp bij je persoonlijke problemen of hulp waardoor je studiesituatie en studievaardigheden verbeteren.

Als het gaat om persoonlijke problemen verwijzen we regelmatig naar studentenpsychologen en studentenartsen. UvA en HvA hebben soms specifieke projecten, zoals mentorbegeleiding bij Autisme Spectrum Stoornis en ADHD. Natuurlijk kun je ook op zoek gaan via je eigen huisarts of via zelfhulp sites.

Voor studiegerelateerde problemen verwijzen we dikwijls ook naar de studentenpsychologen. Het Loopbaan Advies Centrum van de UvA helpt bij studiekeuze en solliciteren. Daarnaast bieden UvA en HvA trainingen en workshops waarvan je gebruik kunt maken, bijvoorbeeld: Studeren met dyslexie; faalangst; timemanagement; persoonlijke effectiviteit; enzovoorts. Er zijn ook sites en commerciële instanties die hulp en begeleiding bieden.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 19 oktober 2020