A-Z Studenten Master Leraar Engels

Studiekeuze

Heb je twijfels over je studie(keuze)? Zit je met het dilemma of je moet stoppen of doorgaan, wel of geen master, of andere keuzevragen? Neem je twijfels serieus en onderzoek ze!

Samen kijken we wat je belemmert of niet bevalt in je studie, wat je juist wel interessant vindt binnen en buiten je studie, wat je verder wilt en op welke manier. We brengen ook de consequenties in kaart op gebieden zoals uitschrijving, collegegeld, studiefinanciering, enzovoorts.

Er is ook advies, training en begeleiding mogelijk via de studiekeuzetrajecten van de HvA en de UvA. Of maak een afspraak met een keuzecoach op het keuzespreekuur. Kijk daarvoor op je A-Z lijst onder Keuzespreekuur.

Voor 15 augustus is het nog mogelijk om van opleiding te veranderen, daarna doorgaans niet meer. Inschrijving na 15 augustus voor een opleiding aan de HvA is niet mogelijk (tenzij het een februari-start betreft).

Is het studiejaar gestart (dus op/na 15 augustus) en wil je stoppen, houd dan rekening met het volgende:

  • Je uitschrijving moet je altijd zelf regelen via Studielink, dit kan elke maand.
  • Als je je uitschrijft moet je altijd zelf tijdig je studiefinanciering en studentenreisproduct stopzetten.
  • Stop je wegens ziekte/omstandigheden, meld je dan altijd en snel bij de studentendecaan. Je hoeft niet te wachten met het regelen van je uitschrijving totdat je het gesprek met de studentendecaan hebt gehad. Heb je twijfels over stoppen met de studie, dan is het wellicht wel verstandig even te wachten met je uitschrijving totdat je overlegd hebt met de studentendecaan.
  • Als je onder de regels van het BSA valt, krijg je ook als je tussentijds uitschrijft een negatief Bindend Studieadvies (negatief BSA) als je niet aan de BSA-norm voldoet.

Check altijd de regels en het stappenplan op de site van de HvA en van DUO, de links staan in de rechterkolom.

Studenten die onder het wettelijk collegegeld vallen en meer dan één erkende Bacheloropleiding of Masteropleiding tegelijk volgen, betalen maar 1x het tarief wettelijk collegegeld per studiejaar, zolang ze nog niet afgestudeerd zijn. Dit kan aantrekkelijk zijn. Let wel op dat er geen uitzonderingen worden gemaakt met roosters, aanwezigheidsplicht, BSA-norm, geldigheidsduur van vakken, en dergelijke. Onderzoek goed of het organisatorisch haalbaar is en win eventueel advies in bij de studentendecaan. Check altijd of je inderdaad geen extra collegegeld verschuldigd bent voordat je begint aan de tweede studie. Bij schakeltrajecten of het volgen van een enkele module elders kunnen afwijkende regels gelden met betrekking tot collegegeld.

Misschien wil je doorstuderen na het behalen van je bachelor diploma.

Er staat veel informatie op websites van instellingen. Informeer bij de opleiding van je keuze altijd goed over de mogelijkheden voor doorstuderen en de gevolgen wat betreft collegegeld! Bedenk ook dat doorstroomroutes en collegegeld per studiejaar worden vastgesteld en dus kunnen veranderen. Informeer bij DUO en/of studentendecaan hoe het zit met de studiefinanciering. De regels zijn soms ingewikkeld.

Bij HBO vervolgstudies raadpleeg je de instroomcoördinator van de opleiding. Bij de universiteit kun je contact opnemen met de studieadviseur van de betreffende opleiding.

Je kunt de studentendecaan raadplegen als je twijfels hebt over het nut van doorstuderen of geen helderheid krijgt over de financiële aspecten ervan.

Twijfel je over welke vervolgstudie bij je past? Maak dan een afspraak met een keuzecoach op het keuzespreekuur. Kijk op je A-Z lijst onder Keuzespreekuur.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 1 mei 2022