Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Master Leraar Engels

Studentendecaan FOO

Met een studentendecaan kun je vertrouwelijk spreken over persoonlijke kwesties die je studie beïnvloeden. De bezoektijden (inloopspreekuren) vind je via de rechterkolom. Kijk ook onderaan bij trainingen om efficienter te studeren.

Tijdens een inloopspreekuur (zie rechterkolom) kun je zonder afspraak langskomen. We inventariseren je vraag of probleem, bespreken het en maken een vervolgafspraak als er meer tijd nodig is. Ons contact is vertrouwelijk: zonder jouw toestemming en medeweten geven we geen informatie aan derden.

Na verkenning van jouw vraag geven we je informatie en advies en helpen je acties in te zetten, die leiden tot een verbetering van je persoonlijk functioneren in relatie tot studie en/of stage. We hebben hiervoor specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld keuzebegeleiding, studeren met een functiebeperking en studiefinanciering, en we hebben veel ervaring met het adviseren en begeleiden van studenten bij persoonlijke problemen.

Ook adviseren we de examencommissie en de opleiding over de gewenste faciliteiten en aanpassingen zodat studenten goed kunnen studeren ondanks persoonlijke belemmeringen. Zonodig verwijzen we door (studentenarts, studentenpsycholoog, maatschappelijk werker, een hulpverlener uit de GGZ, e.d.).

Meer informatie kun je vinden op de pagina Toetstijdverlenging FOO.

Naast individuele gesprekken bieden wij ook trainingen die jou kunnen helpen bij het studeren. Wij kunnen je adviseren om een training te volgen, maar je kan je ook zelf aanmelden.

  • Training Studeren met dyslexie
  • Training Studeren met AD(H)D
  • Training Timemanagement
  • Training EHBO bij tentamenstress

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 december 2021