A-Z Studenten Logistics Engineering

Bewaartermijnen

De HvA heeft zich gecommitteerd aan de Selectielijst hogescholen 2019. Hierin zijn per werkproces de bewaartermijnen opgenomen die van toepassing zijn voor de informatie van dat specifieke proces. De DIV heeft voor een aantal werkprocessen van de HvA overzichten met de betreffende bewaar- en vernietigingstermijnen opgesteld, op basis van de Selectielijst hogescholen 2019. Op aanvraag kan de DIV een nieuw overzicht maken voor een specifiek onderwerp.

Gepubliceerd door  DIV 15 juni 2022