A-Z Studenten Leraar Natuurkunde

Toetstijdverlenging FOO

Heb je dyslexie of ADHD, een chronische ziekte of een andere persoonlijke omstandigheid die invloed heeft op je concentratie- en/of leesvermogen? Dan kun je extra tijd (toetstijdverlenging) voor een schriftelijk tentamen aanvragen bij je studentendecaan. Standaard is dat 25% extra tijd en bij visuele beperkingen 50%. De studentendecaan kent deze extra tijd toe, namens de examencommissie. Ook studenten die buiten Nederland zijn opgegroeid krijgen vaak toetstijdverlenging aan het begin van hun studie.

Hoe vraag je toetstijdverlenging aan?

Toetstijdverlenging aanvragen gaat altijd via de studentendecaan. Heb je dyslexie? Je hoeft dan niet zelf naar de studentendecaan toe, maar kunt toetstijdverlenging en vergrote toetsformulieren digitaal aanvragen. Meer informatie vind je in de A-Z-lijst onder studeren met een functiebeperking.

Ben je buiten Nederland opgegroeid of is er sprake van een persoonlijke omstandigheid zoals autisme, adhd, dyslexie, slechtziendheid, chronische ziekte, psychische klachten, enzovoort, ga dan naar de studentendecaan van jouw opleiding. Met de studentendecaan bespreek je of toetstijdverlenging voor jou een passende voorziening is. ‘Passend’ betekent dat de voorziening geschikt is – je hebt er dus echt wat aan – en dat je hem echt nodig hebt vanwege jouw persoonlijke omstandigheid. Wanneer de voorziening passend is en als de studentendecaan het bewijs voor de omstandigheid heeft gecontroleerd, kan de toetstijdverlenging meteen aangevraagd worden.

Wanneer moet je toetstijdverlenging aanvragen?

Het verschilt per opleiding hoe snel je aanvraag verwerkt kan worden. Die informatie staat hieronder, onder het kopje: ‘Hoe werkt toetstijdverlenging'. Het beste is om zo snel mogelijk naar de studentendecaan te gaan bij een persoonlijke omstandigheid.

Heb je dyslexie? Upload dan in de eerste week van je studie, of nog eerder, je dyslexieverklaring. Hoe je dat moet doen lees je in de A-Z-lijst onder Studeren met een functiebeperking.

Hoe werkt toetstijdverlenging bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding?

Benieuwd naar het vervolgproces? Hieronder lees je meer over jouw aanvraag binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO):

We adviseren je om jouw verzoek zo snel mogelijk in te dienen. Het liefst meteen in je eerste lesweek. Je ontvangt dan binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd. Daarin staat ook per wanneer je recht hebt op extra toetstijd en/of grotere toetsformulieren. De verlenging van je toetstijd geldt ook voor online toetsen.

Let op: als je bijvoorbeeld een week voor de tentamenperiode een verzoek indient. Dan kun je ervan uitgaan dat het niet meer op tijd voor je tentamens kan worden geregeld.

 • Meld je aan via het studenteninformatiesysteem (SIS) voor jouw tentamens. Ben je een student van de opleidingen Leraar Natuurkunde (vt/dt), Leraar Scheikunde (vt/dt), Leraar Algemene en Bedrijfseconomie (vt/dt) of Leraar Nederlands (dt)? Dan geldt er voor jou een vakaanmelding.
 • Je kunt gebruik maken van de aangevraagde toetsvoorziening, als je binnen twee weken voor de start van je tentamenperiode goedkeuring krijgt.
 • De toetsorganisatie/opleiding treft de nodige voorbereidingen om ervoor te zorgen dat er met jouw toetsvoorziening rekening wordt gehouden. Je hoeft hier geen extra actie op te ondernemen. Heb je recht op het gebruik van een toetslaptop? Dan neemt de toetsorganisatie bij iedere toetsperiode contact met je op om na te gaan voor welke toetsen je je hebt ingeschreven. De toetsorganisatie zorgt er dan voor dat de surveillant op de juiste datum, tijd en locatie de toetslaptop meeneemt.
 • In het studierooster wordt vermeld op welke tijd en in welk lokaal de toets plaatsvindt (dit wijkt niet af van de reguliere toets).
 • Neem een uitdraai van het officiële besluit mee naar al je tentamens, waarin staat dat je recht hebt op extra voorzieningen.

Hoe werkt toetstijdverlenging bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding?

Benieuwd naar het vervolgproces? Hieronder lees je meer over jouw aanvraag binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO):

We adviseren je om jouw verzoek zo snel mogelijk in te dienen. Het liefst meteen in je eerste lesweek. Je ontvangt dan binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd. Daarin staat ook per wanneer je recht hebt op extra toetstijd en/of grotere toetsformulieren. De verlenging van je toetstijd geldt ook voor online toetsen.

 • Als voltijdstudent meldt de resultatenadministratie je aan voor de eerste toetsgelegenheid. Voor de herkansingen moet je jezelf aanmelden in SIS.
 • Als deeltijdstudent meldt je jezelf aan voor alle toetsgelegenheden in SIS.
 • Je kunt gebruik maken van de aangevraagde toetsvoorziening, als je binnen twee weken voor de start van je tentamenperiode goedkeuring krijgt.
 • De toetsorganisatie/opleiding treft de nodige voorbereidingen om ervoor te zorgen dat er met jouw toetsvoorziening rekening wordt gehouden. Je hoeft hier geen extra actie op te ondernemen. Heb je recht op het gebruik van een toetslaptop? Dan neemt de toetsorganisatie bij iedere toetsperiode contact met je op om na te gaan voor welke toetsen je je hebt ingeschreven. De toetsorganisatie zorgt er dan voor dat de surveillant op de juiste datum, tijd en locatie de toetslaptop meeneemt.
 • In het studierooster wordt vermeld op welke tijd en in welk lokaal de toets plaatsvindt (dit wijkt niet af van de reguliere toets).
 • Neem een uitdraai van het officiële besluit mee naar al je tentamens, waarin staat dat je recht hebt op extra voorzieningen.

Hoe werkt toetstijdverlenging bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding?

Benieuwd naar het vervolgproces? Hieronder lees je meer over jouw aanvraag binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO):

We adviseren je om jouw verzoek zo snel mogelijk in te dienen. Het liefst meteen in je eerste lesweek. Je ontvangt dan binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd. Daarin staat ook per wanneer je recht hebt op extra toetstijd en/of grotere toetsformulieren. De verlenging van je toetstijd geldt ook voor online toetsen.

 • Je kunt gebruik maken van de aangevraagde toetsvoorziening, als je binnen twee weken voor de start van je tentamenperiode goedkeuring krijgt.
 • De toetsorganisatie/opleiding treft de nodige voorbereidingen om ervoor te zorgen dat er met jouw toetsvoorziening rekening wordt gehouden.
 • Je bent zelf verantwoordelijk om het lokaal voor de toetstijdverlengers op te zoeken in het rooster. Ieder blok krijg je een email van de toetsorganisatie met een korte uitleg hoe je dit kan opzoeken. Wanneer je gebruik maakt van een toetslaptop of een aparte ruimte neemt de toetsorganisatie contact met je op om te vragen aan welke toets(en) je gaat deelnemen.

Hoe werkt toetstijdverlenging bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding?

Benieuwd naar het vervolgproces? Hieronder lees je meer over jouw aanvraag binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO):

We adviseren je om jouw verzoek zo snel mogelijk in te dienen. Het liefst meteen in je eerste lesweek. Je ontvangt dan binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd. Daarin staat ook per wanneer je recht hebt op extra toetstijd en/of grotere toetsformulieren. De verlenging van je toetstijd geldt ook voor online toetsen.

 • Neem een uitdraai van het officiële besluit mee naar al je tentamens, waarin staat dat je recht hebt op extra voorzieningen.

 • Je kunt gebruik maken van de aangevraagde toetsvoorziening, als je binnen twee weken voor de start van je tentamenperiode goedkeuring krijgt.
 • De toetsorganisatie/opleiding treft de nodige voorbereidingen om ervoor te zorgen dat er met jouw toetsvoorziening rekening wordt gehouden.
 • De toetsorganisatie neemt iedere toetsperiode contact met je op via de mail met de vraag of je gebruik wilt maken van de toetstijdverlenging. Hierdoor weten we zeker dat we voldoende ruimte hebben in het lokaal voor toetsverlenging.
 • Neem een uitdraai van het officiële besluit mee naar al je tentamens, waarin staat dat je recht hebt op extra voorzieningen.

Hoe werkt toetstijdverlenging bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding?

Benieuwd naar het vervolgproces? Hieronder lees je meer over jouw aanvraag binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO):

We adviseren je om jouw verzoek zo snel mogelijk in te dienen. Het liefst meteen in je eerste lesweek. Je ontvangt dan binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd. Daarin staat ook per wanneer je recht hebt op extra toetstijd en/of grotere toetsformulieren. De verlenging van je toetstijd geldt ook voor online toetsen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 7 december 2020