Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Leraar Horeca en Voeding

Over ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag als pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, hoort niet thuis in een werkomgeving. Het veroorzaakt stress en kan leiden tot psychische en fysieke klachten. Het is dan ook belangrijk om ongewenst gedrag te herkennen.

Bij ongewenst gedrag gaat het om een situatie tussen medewerkers onderling, een medewerker en een leidinggevende of tussen medewerker en student. Er bestaan verschillende vormen van ongewenst gedrag:

Zelf doen

Wanneer je ongewenst gedrag ervaart of waarneemt, is het belangrijk om hier over te praten. Als je het idee hebt dat je de veroorzaker kan aanspreken, probeer dat dan eerst. Een gesprek kan een goede manier zijn om tot een fijne werksituatie te komen. Als het aanspreken van de veroorzaker niet prettig voelt, schakel dan één van de vertrouwenspersonen in.

Als je ongewenst gedrag ervaart kan je ook gebruik maken van online trainingen, bibliotherapie of van individuele coaching, teamcoaching of intervisie.

Vertrouwenspersoon

Als je ongewenst gedrag ervaart kan je de vertrouwenspersoon inschakelen. Het is belangrijk om te praten over ongewenst gedrag. Hier kan je terecht voor een luisterend oor, advies en bijstand. Lees hier wie de vertrouwenspersonen zijn binnen de HvA.

Gedragscode ongewenst gedrag

De Hogeschool van Amsterdam heeft een gedragscode opgesteld die betrekking heeft op alle medewerkers en studenten. In de gedragscode zijn gedragsregels of richtlijnen voor gedrag opgenomen die als doel hebben ongewenst gedrag zo veel mogelijk te voorkomen. Bekijk hier de gedragscode ongewenst gedrag.

Gepubliceerd door  HR 1 november 2021