Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Leraar Horeca en Voeding

Contact met de vertrouwenspersoon

Bij de HvA zijn er vier vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen hebben een onafhankelijke positie, dat betekent dat zij niet worden ingezet bij de dienst of opleiding waar zij zelf werken. De vertrouwenspersonen zijn:

Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) en Bestuurstaf Centrale diensten (behalve studentenzaken)

mw.  F.E. van Hekelen

Vertrouwenspersoon voor Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) Bestuurstaf Centrale diensten (behalve studentenzaken)

Ga naar detailpagina

Faculteit Business en Economie (FBE) Faculteit Gezondheid (FG) en Dienst Studentenzaken

Faculteit Techniek Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI)

Faculteit Bewegen Sport en Voeding (FBSV) en Faculteit Maatschappij en Recht (FMR)

Gepubliceerd door  HR 25 november 2020