A-Z Studenten Leraar Horeca en Voeding

AKMI

Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA voert praktijkgericht onderzoek uit dat bijdraagt aan verbetering en innovatie van de beroepspraktijk

Lectoraat Legal Management

Het Lectoraat Legal Management van de HvA doet onderzoek naar de organisatie en werking van juridische processen, producten en diensten. Vragen als in hoeverre het recht aansluit op de maatschappelijke ontwikkelingen, hoe het recht in de praktijk werkt en wat de rol van de jurist en zijn organisatie hierin is, onderzoeken de medewerkers van het lectoraat.

Lectoraat Armoede Interventies

Het lectoraat Armoede Interventies wil met haar onderzoek een bijdrage leveren aan het verbeteren van de effectiviteit en professionaliteit van uitvoerders binnen het sociale domein gericht op het vergroten van de zelfsturing en participatie van de inwoners van Amsterdam.

HJS werkt samen met deze lectoraten en door een bijdrage te leveren tijdens het verrichten van diverse onderzoeken.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 februari 2018