Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Leraar Horeca en Voeding

Contact

Het Juridisch Spreekuur is gevestigd in ruimte 02A08 van het Muller-Lulofshuis.

HJS gesloten is i.v.m. de kerstvakantie. Op 10 januari staat het aanmeldformulier vanaf 09:00 weer online en is het mogelijk om weer contact op te nemen.

Het Juridisch Spreekuur
T 06 2115 8882
hjs@hva.nl
@hva_hjs

Heb je een klacht over HJS?

Alle medewerkers van HJS doen hun best om te helpen bij juridische vragen of problemen. Toch kan er een situatie zijn waarin je de manier waarop je behandeld bent niet goed vindt.

Wanneer je niet tevreden bent over de dienstverlening van HJS, dan kunt je een klacht indienen. Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van HJS, de klachtenregeling en het klachtenformulier.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 december 2021