A-Z Studenten Leraar Horeca en Voeding

Wij zijn de TAA atletencommissie!

Topsporters van Nederland, wij zijn er voor jullie! Wij zijn (ex-)topsporters en vormen een zelfstandige adviescommissie binnen de Topsport Academie Amsterdam.

Over de Atletencommissie

Wij zijn er om, namens alle topsport studenten van de HvA, de stem van de student te laten horen. Als huidige of reeds gestopte sporters weten we vanuit ervaring wat belangrijk is. Daarmee maken we het verschil voor jou. We zijn als zelfstandig adviescommissie binnen de TAA-belangenbehartiger, kwaliteitsbewaker van voorzieningen en afspraken, lobbyist voor betere omstandigheden, ambassadeur voor topsport & onderwijs en we signaleren kansen en bedreigingen.

Onze centrale doelstelling is het verbeteren van het topsportbeleid binnen de HvA vanuit het gezichtspunt en de belangen van de bijzondere beroepsgroep die topsporters vormen. Nieuws en standpunten maken we openbaar via mailingen aan topsporters en atletenvertegenwoordigers, social media en op deze website.

De TAA Atletencommissie is een onafhankelijk commissie die zich vrijwillig inzet voor het uitvoeren en uitbreiden van topsport en onderwijs ondersteuning in het belang van topsporters in Nederland. Wij vormen de schakel tussen de atleten enerzijds en het onderwijs en de beleidsmakers van de TAA anderzijds. Dit doen we door volwaardig gesprekspartner te zijn binnen de TAA en door organisaties die invloed hebben op het topsportbeleid binnen de HvA te adviseren. Op deze manier streven we naar een optimaal topsportvriendelijk beleid en de beste omstandigheden voor topsport studenten.

In topsport draait alles om de topsporters, dat vinden wij ook. Maar het is ook van belang dat je na en tijdens je topsportcarrière of wanneer je geblesseerd raakt toch ook iets anders kan. Cognitieve ontwikkeling leidt tot een hoger prestatieniveau op het veld en zorgt voor slimmere sporters, afleiding en relativeringsvermogen. Hoe mooi is het dan dat je binnen de HvA elke opleiding kunt kiezen die je wilt en een combinatie topsport met je studie mogelijk is? Onze visie is dan ook dat iedere topsporter succesvol de HvA opleiding naar keuze kan volgen en deze kan combineren met een succesvolle sportcarrière.

1. Optimale voorzieningen voor topsporters

De combinatie van topsport en onderwijs is niet makkelijk. Om dit te doen heb je de beste voorzieningen nodig. Als atletencommissie maken wij ons daar hard voor en denken we mee over het topsportbeleid binnen de HvA.

2. Meer inspraak van topsporters

Als topsporter en student weet je wat je nodig hebt om optimaal te kunnen presteren. Daarom behoren topsporters een centrale rol te spelen in het maken en uitvoeren van het topsportbeleid. Wij betrekken de topsporters binnen de HvA met het maken en uitdragen van het topsportbeleid.

3. Integriteit en transparantie in de studentbegeleiding

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet: integriteit is essentieel in topsport en onderwijs. Daarom sturen we aan op het naleven van de afspraken tussen diverse betrokken partijen met betrekking tot het topsportbeleid.

4. Trots en voorbeeld voor andere doelgroepen

De HvA is en blijft dé Topsportvriendelijke hogeschool van Nederland en Europa. Wij als atletencommissie zullen ervoor zorgen dat dit zo blijft en zullen deze trots uitstralen. De atletencommissie zorgt voor een gezamenlijke trots onder studenten en medewerkers en zal als voorbeelddoelgroep voor alle bijzondere doelgroepen en indirect voor alle HvA-studenten optreden.

5. Zichtbaarheid van atletenvertegenwoordiging

Het in contact blijven staan met onze achterban is het allerbelangrijkst. Hun mening en visie is voor ons als atletencommissie belangrijk om onze opdracht goed in te kunnen vullen. Daarnaast treden wij als ambassadeur op voor de groep topsporters van de HvA.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 11 december 2020