A-Z Studenten Leraar Biologie

Privacy rechten

De AVG regelt de rechten van betrokkenen waarvan persoonsgegevens verwerkt worden. Betrokkenen zijn onder meer studenten, medewerkers, alumni, studiekiezers en respondenten in onderzoek.

Als betrokkene heb je verschillende rechten waarvan je gebruik kan maken. Hieronder lees je welke.

Als medewerker, student, alumni, studiekiezer of bezoeker van de HvA, maar bijvoorbeeld ook als deelnemer aan onderzoek, heb je recht om te weten wat er met je persoonsgegevens gebeurt en waarom.

Werkwijze HvA

Als uitgangspunt geldt dat de HvA je informeert over een gegevensverwerking, op het moment dat de HvA persoonsgegevens van jou verzamelt of ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van toelichtende zinnen bij velden op een invulformulier. Daarnaast informeert de HvA je via het privacy statement.

Als medewerker, student, alumni, studiekiezer of bezoeker van de HvA, maar bijvoorbeeld ook als deelnemer aan onderzoek, heb je recht om jouw persoonsgegevens in te zien die door of namens de HvA zijn verwerkt.

Welke gegevens deelt de HvA en waarom?

De HvA verwerkt jouw gegevens in verschillende systemen, zoals SAP en Hippo. Daarnaast worden jouw gegevens ook gedeeld met een aantal instanties, zoals de Belastingdienst en Arbo. In bijgevoegd document kun je zien in welke belangrijke systemen jouw gegevens verwerkt worden en met wie ze gedeeld worden. Dit document wordt geregeld aangevuld.

Werkwijze HvA

Het recht op inzage kun je voor een belangrijk deel direct zelf uitoefenen door gebruik te maken van het Digitaal Servicepunt Medewerker (DSPM) . Klik in DSPM op ‘Mijn gegevens' > 'Persoonsgegevens' > 'Persoonsgegevens inzien of wijzigen'.

Ook de informatie in je eigen personeelsdossier is direct toegankelijk.

Wil je andere gegevens inzien dan kan je een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl.

Niet in alle gevallen kan of hoeft de HvA informatie te verstrekken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je zelf al over de informatie beschikt, dat het onmogelijk blijkt om de gegevens te kunnen vinden, of dat gegevens vertrouwelijk moeten blijven in verband met een beroepsgeheim.

Naar aanleiding van een verzoek op inzage kun je de HvA verzoeken jouw gegevens te corrigeren of aan te vullen indien ze niet compleet zijn. Kijk eerst even of je jouw gegevens zelf kan aanpassen via DSPM (zoals contactgegevens werk en privé, adresgegevens, nieuw rekeningnummer etc.).

Klik in DSPM op ‘Mijn gegevens' > 'Persoonsgegevens' > 'Persoonsgegevens inzien of wijzigen'.

Wil je andere gegevens aanpassen, dan kan je een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl.

Je hebt ook het ‘recht op verwijdering’ en het ‘recht om vergeten te worden’. Zo is het mogelijk om de HvA te verzoeken je gegevens te verwijderen. Daar bovenop kun je de HvA verzoeken iedere koppeling naar je persoonsgegevens te verwijderen (‘vergeten worden’).

Let op

Ook het verzoek om persoonsgegevens te verwijderen en het verzoek om vergeten te worden kan worden afgewezen. Bijvoorbeeld in kader van andere wetgeving (zoals de wet op hoger onderwijs of wet op loonbelasting) waarbij de HvA verplicht blijft om bepaalde gegevens te bewaren.

Meer informatie over de bewaartermijnen vind je bij Archief > Wat doet Documentaire Informatievoorziening (DIV)

Je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens te verkrijgen in een “machinaal leesbare vorm”, of door de HvA aan een andere instelling te laten overdragen. Dit kan alleen als de verwerking plaats vindt op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst en betreft alleen die gegevens die door jou als betrokkene zelf zijn aangeleverd.

Het verzoek kan je indienen via juridischezaken@hva.nl.

Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat je de mogelijkheid krijgen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’. De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt in de volgende gevallen:

  • met de toestemming van jou;
  • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • ter bescherming van de rechten van andere (rechts)personen.

Wil je tijdelijk de verwerking van jouw gegevens stil zetten, dan kan je een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl.

Aan de verwerking van je persoonsgegevens gaat een belangenafweging vooraf: je recht op privacy wordt afgewogen tegen het verwerkingsbelang. Deze afweging is algemeen en abstract.

Wanneer er voor jou een specifieke situatie geldt, kun je deze situatie kenbaar maken bij de HvA. Op deze manier kan de HvA het verwerkingsbelang heroverwegen op basis van jouw nieuwe of specifieke situatie.

Let op

Wanneer een verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. In dat geval kun je wel je toestemming intrekken.

Wil je bezwaar maken, dan kan je een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl.

Termijn

De HvA neemt verzoeken zorgvuldig in behandeling. Je wordt zo spoedig mogelijk voorzien van een antwoord, dit kan maximaal een maand duren. De verwerking van complexe verzoeken verlengen wij met maximaal twee maanden. Over een eventuele verlenging word je binnen een maand na je verzoek geïnformeerd.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 24 oktober 2022