A-Z Studenten HBO-Verpleegkunde

Visa en verblijfsvergunningen

Voor het legale verblijf in Nederland van een student met een nationaliteit van buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Regio (EER) is het nodig om een visum en/of verblijfsvergunning aan te vragen.

Visa- en verblijfvergunningsaanvragen voor studenten die een studie of cursus aan de HvA gaan volgen worden via het International Office van Studentenzaken aangevraagd bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Door gebruik te maken van een gecombineerde procedure, waarbij zowel het visum als de verblijfsvergunning wordt aangevraagd, kan aan de student kort na aankomst zijn verblijfsvergunningpasje worden uitgereikt. Tijdig aanvragen is hiervoor noodzakelijk.

Meer informatie kan gevonden worden op de website: www.amsterdamuas.com/immigration.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 17 juni 2019