Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-Verpleegkunde

Certificaat of beoordeling ophalen

Bij het front office van de faculteit Gezondheid kun je een certificaat of beoordeling ophalen. In sommige gevallen geeft het front office ook propedeusecertificaten uit.

Certificaten en beoordelingen zijn persoonlijke persoonlijke waardepapieren. Daarom geeft het front office deze documenten wegens privacy- en veiligheidsredenen alleen af na het tonen van een geldig legitimatiebewijs. Neem dus je collegekaart, ID of rijbewijs mee als je een document komt afhalen.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 4 september 2020