A-Z Studenten HBO-Verpleegkunde

Pastegoed OC, deelraad en Venae

Pastegoed voor koffieautomaten en printers voor actieve HvA-studenten

Ben je student bij de faculteit Gezondheid en ben je lid van een opleidingscommissie, de deelraad of Venae? Dan kun je facilitering (tegoed) op jouw eigen collegekaart krijgen voor koffieautomaten en printers.

Hoe werkt het?

Als je de facilitering voor koffie/thee en printen/kopiëren op je eigen HvA-pas hebt, kan je:

  • Zonder kosten koffie/thee uit de standaard koffieautomaten halen op de HvA-locaties.
  • Tot aan maximaal €10 per maand gratis printen/kopiëren via de HvA-printers.

Wanneer kom ik in aanmerking?

  • Je bent actief binnen de HvA door zitting in de facultaire medezeggenschapsraad (deelraad), het bestuur van studievereniging Venae of een opleidingscommissie.
  • Het aantal studenten uit eenzelfde orgaan mag niet hoger uitvallen dan het door de HvA vastgestelde aantal. Deze gegevens vind je in het studentenstatuut of het OC-reglement.

Mag ik onbeperkt koffie/thee uit de automaten halen?

Het gebruik van de koffie/thee-automaten valt onder 'fair use'. Het is prima om voor jezelf onbeperkt koffie/thee te halen, maar het is duidelijk niet de bedoeling om koffie/thee voor anderen (die deze facilitering niet zelf op de HvA-pas hebben) te halen. Wees je er ook bewust van dat het misbruik maken van deze faciliteiten een negatief gevolg heeft voor alle actieve HvA-studenten. Zolang iedereen op een goede manier met deze facilitering omgaat, kan de hogeschool deze blijven aanbieden aan de actieve studenten op de HvA!

Hoe vraag ik facilitering aan?

Stuur een mail naar de secretaris/griffier van de deelraad: Jim Voorzee, e-mail: j.m.h.n.voorzee@hva.nl.

Als je tussentijds toetreedt tot de deelraad, het bestuur van Vanae of een OC, meld je dit bij de voorzitter/secretaris. Deze maakt dit kenbaar bij de griffier van de deelraad. De griffier neemt contact op met HvA centraal zodat de facilitering wordt aangepast.

Proces en controle

Voor de zomervakantie ontvangt de griffier van de deelraad studentlijsten van de voorzitter of secretaris van de deelraad, het bestuur van Venae en de opleidingscommissies. Op deze manier heeft de griffier een overzicht van alle studenten die in het nieuwe collegejaar recht hebben op de facilitering.

Hoe zeg ik facilitering op?

Verlaat je tussentijds de deelraad, het bestuur van Venae of een opleidingscommissie? Dan moet de voorzitter of de secretaris dit kenbaar maken bij de griffier van de deelraad. De griffier neemt contact op met HvA centraal zodat de facilitering wordt aangepast.

Binnen anderhalve maand na afronding van een blok, m.u.v. het laatste blok, wordt de vacatievergoeding in de OC-vergadering besproken (zie OC-reglement artikel 13.3). Een overzicht met aanwezigheid bij vergaderingen en overige bijgedragen en/of het besluit van de stemming worden gedeeld met de contactpersoon. Valt de stemming voor behoud van de printpas lager uit dan 2/3 meerderheid, geef dit dan door aan de griffier van de deelraad. Hij/zij neemt contact op met HvA centraal om de studenten voor de servicepas uit te schrijven.

Meer informatie facilitering

Kijk voor meer informatie over facilitering op de participatiepagina van de HvA .

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 21 april 2021