A-Z Studenten HBO-Verpleegkunde

Examencommissie

Faculteit Gezondheid

De bacheloropleidingen en opleidingsvarianten van de faculteit Gezondheid hebben één gezamenlijke examencommissie. Er is een aparte examencommissie voor de masteropleidingen.

De examencommissie van FG stelt op objectieve wijze vast of je voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

Je kunt je tot de examencommissie wenden voor zaken als vrijstelling, voorzieningen bij functiebeperking, extra herkansingen of Bindend Studieadvies (BSA).

Als student of docent kun je bij de examencommissie terecht voor:

  • Vragen over de Onderwijs- en Examenregeling
  • Vragen over het bindend studieadvies (BSA)
  • Verzoek om aangepaste vorm van toetsing (bijv. in geval van een functiebeperking of bij een blessure)
  • Verzoek om vrijstelling
  • Verzoek om getuigschrift
  • Verzoek om extra herkansing van studieonderdelen (bv als gevolg van ziekte)
  • Kwaliteit van een toets
  • Volgen van een minor buiten de opleiding of de HvA

Verzoek indienen examencommissie

Dien verzoeken aan de examencommissie uitsluitend individueel en digitaal in via het daarvoor bestemde formulier (tenzij anders vermeld). Je vindt de formulieren voor de verschillende verzoeken op MijnHvA.

Oneens met beslissing Examencommissie of een toetsresultaat?

Je kunt beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of examinator(en). Een beroep indien bij het COBEX kan via het digitale loket: Loket beroep, bezwaar en klacht.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 1 december 2021