Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Wiskundespreekuur

Hoe zat dat met de sinus, cosinus en met radialen? Hoe bereken je de nulpunten van een tweedegraadsfunctie of een logaritme? Maak je fouten bij rekenen met breuken? Of loop je tegen andere problemen aan op het gebied van rekenen, wiskunde of statistiek?

Is het niet duidelijk wat de oorzaak is van de fouten die je maakt: begrijp je de nieuwe wiskunde niet of maak je fouten bij onderdelen die bekend worden verondersteld?
Studentenzaken biedt individuele ondersteuning op het gebied van rekenen, wiskunde en statistiek bij onderwerpen die behoren tot de veronderstelde voorkennis of basiswiskunde van de propedeuse. Tijdens het spreekuur krijg je advies van een docent wiskunde. Samen kijk je bijvoorbeeld naar de feedback op een toets of naar het onderdeel waar je moeite mee hebt.

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 2 januari 2017