Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een Onderwijs- en examenregeling (OER). In de OER worden onderwerpen geregeld die voor het onderwijs in de opleiding van belang zijn, bijvoorbeeld: hoe er binnen de opleiding getoetst wordt en wanneer een student een bindend afwijzend studieadvies (BSA) krijgt of een vrijstelling.

De Onderwijs- en examenregeling bevat alle regels die gelden voor een bepaalde opleiding of groep van opleidingen. Zo lees je in de Onderwijs- en examenregeling bijvoorbeeld hoe het onderwijsprogramma is opgebouwd, hoe er binnen de opleiding getoetst wordt en wat de regels zijn voor tentaminering, toetsing en beoordeling (inclusief het bindend studieadvies). 

De Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de HvA en gebaseerd op de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs (WHW). Bij de HvA wordt gewerkt met een format OER. Hierdoor kent de Onderwijs-en Examenregeling van elke opleiding dezelfde regels, indeling en opbouw.

Geldigheid en vaststelling

De Onderwijs- en examenregeling geldt door de duur van een studiejaar. Omdat het onderwijsprogramma per jaar kan verschillen, wordt de inhoud van de OER van elke opleiding jaarlijks opnieuw vastgesteld. De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor de Onderwijs- en examenregeling van de eigen opleiding. Na advies en instemming van de opleidingscommissie en de deelraad, stelt de decaan de Onderwijs- en Examenregeling definitief vast. Je vindt de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding bij de digitale studiegids.

Afstuderen en diplomering

Wanneer je afstudeert, is het de taak van de examencommissie om vast te stellen of je voldoet aan de regels voor het afsluitend examen die zijn vastgelegd in de OER. Op basis van deze regels wordt bepaald of je alle kennis, inzicht en vaardigheden hebt verworven die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad en of je voor het diploma in aanmerking komt. 

Opleidings-OER 

Je kunt de OER van je opleiding vinden bij de digitale studiegids door de filter in te stellen: klik op het driehoekje naast Faculteit en selecteer je faculteit.

Beroep tegen besluit

Wanneer je als een student in beroep wilt tegen een besluit van de examencommissie, kun je terecht bij het Loket beroep, bezwaar en klacht.

 

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 14 februari 2017