Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Studiekeuzetraject UvA-HvA (voorheen Oriëntatie- en Heroriëntatietraject)

Kom je net van de middelbare school of heb je je mbo-4-diploma behaald en heb je nog geen studiekeuze gemaakt? Of ben je gestopt met je studie, heb je een tijdje gewerkt of gereisd en heb je behoefte aan begeleiding bij het maken van je (nieuwe) studiekeuze? Dan is het Studiekeuzetraject UvA-HvA iets voor jou.

Het Studiekeuzetraject UvA-HvA is geen opleiding, maar een begeleidingstraject van 3 maanden, waarbij je gedurende ongeveer 10 uur per week met een groep medestudenten en onder begeleiding van een keuzecoach werkt aan het maken van een bewuste studiekeuze. Het Studiekeuzetraject start in oktober en februari. 

logo van de uva en de hva

Tijdens het Studiekeuzetraject ga je actief aan de slag om een studiekeuze te maken. Het programma bestaat grofweg uit 3 onderdelen:

Groepsbijeenkomsten

Op één vaste dag per week kom je met je basisgroep (ca. 14 personen) bij elkaar. Je wisselt kennis en ervaringen uit, maakt plannen en voert opdrachten uit. Alle opdrachten hebben als doel om jezelf en je studiemogelijkheden te verkennen. Je kijkt waar jouw kwaliteiten en interesses liggen, welke ideeën je hebt over bepaalde opleidingen en wat er allemaal mogelijk is. Enkele maanden na afloop van het Studiekeuzetraject wordt een terugkomdag georganiseerd. Hierover word je tijdig geïnformeerd.

Individuele coaching

Tijdens het Studiekeuzetraject UvA-HvA heb je maximaal vier individuele gesprekken met je keuzecoach. Tijdens die gesprekken wordt ingezoomd op jouw persoonlijke keuzeproces. Jullie bespreken testuitslagen en je gedachtes en acties worden gestructureerd, waardoor je verder kunt met je studiekeuzeproces. Samen met je keuzecoach stel je een actieplan op, stel je dat plan als het nodig is bij en kun je het traject steeds meer toespitsen op jouw voorkeur. Zo werk je naar een passende keuze toe.

Ervaringsopdrachten

Tijdens het Studiekeuzetraject maak je op verschillende manieren kennis met het hoger onderwijs. Je bezoekt bijvoorbeeld open dagen. Je organiseert, indien nodig met hulp van de keuzecoach, meeloopdagen en interviews bij verschillende studies en beroepsbeoefenaars. Je gaat zelf op pad en wisselt je ervaringen uit met je medestudenten. Een zelfstandige, proactieve werkhouding is hierbij belangrijk. 

Het Studiekeuzetraject wordt voorafgegaan door een groepsintake met maximaal zes personen. Tijdens deze intake wordt bekeken of het traject aansluit bij jouw situatie en verwachtingen en of je motivatie voldoende is. Aan de hand van deze intake besluiten jij en de keuzecoach die de intake afneemt of het traject wel of niet geschikt voor je is. Aan het bijwonen van deze groepsintake zijn geen kosten verbonden. Pas nadat je je definitief hebt aangemeld, dien je de kosten voor deelname via automatische incasso te betalen. 

Aanpak

Het doel van alle studiekeuzetrajecten is om je bewuste keuzes te laten maken door een goede oriëntatie en zelfonderzoek. Voor het doorlopen van een effectief studiekeuzeproces zijn 3 factoren van belang:

  1.  Verken jezelf: als je een keuze wilt maken, is het belangrijk dat je een duidelijk beeld van jezelf hebt. Wie ben je? Wat kun je? Wat wil je?
  2. Verken de mogelijkheden: onderzoek de verschillende studierichtingen binnen het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten). Bekijk en ervaar eventueel ook je beroepsmogelijkheden. 
  3. Kom in actie: om jezelf en je mogelijkheden te verkennen, zul je actie moeten ondernemen. Door een concreet actieplan op te stellen en uit te voeren, kom je verder in je studiekeuzeproces. 

De kosten voor deelname aan het Studiekeuzetraject bedragen € 750,- voor studenten die gestudeerd hebben aan de HvA of UvA en € 1.250,- voor anderen. Wie het Studiekeuzetraject volgt, is niet meer officieel ingeschreven als student, maar kan wel gebruik maken van de studentenvoorzieningen van de HvA en UvA. Je verliest dus geen inschrijfduur, maar komt ook niet in aanmerking voor studiefinanciering of de daarbij behorende ov-jaarkaart. 

Het Studiekeuzetraject neemt per week ongeveer 10 uur in beslag. Je kunt het goed combineren met een bijbaan. Op die manier doe je zowel studie- als werkervaring op.

Kan je tussentijds stoppen of geld terug krijgen?

Je kunt niet tussentijds stoppen, tenzij er een geldige (bijvoorbeeld een medische) reden voor is.  Na ontvangst van een e-mail (met eventuele doktersverklaring) wordt je verzoek tot terugbetaling van het cursusgeld in behandeling genomen.
Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden (voor particulieren) van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34215054.

Het Studiekeuzetraject start op:

  • 10 oktober 2017 – 30 januari 2018 (Aanmelden is helaas niet meer mogelijk)
  • 6 februari 2018 – 1 mei 2018

Heb je vragen over het Studiekeuzetraject, dan kun je contact opnemen met Studiekeuzetrajecten UvA-HvA via:

Andere studiekeuzeactiviteiten

Ben je op zoek naar kortere studiekeuzebegeleiding? Kijk dan eens bij:

Keuze-3-daagse

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 12 december 2017

Ervaringen van studenten