Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Studeren met een functiebeperking

Heb jij een functiebeperking? Dan kun je terecht bij de studentendecaan. De studentendecaan is er voor jou en geeft je graag advies over de juiste begeleiding en kan er voor zorgen dat jij toegang krijgt tot bepaalde voorzieningen. Op deze manier kun je je studie aan de HvA met zo min mogelijk obstakels volgen.

Voor bepaalde functiebeperkingen kan het nodig zijn dat de vorm van de Studiekeuzecheck en Selectie aangepast wordt.

Bij dyslexie en andere vormen van functiebeperking waarvoor je extra toetstijd kreeg op je voorgaande opleiding of examens: je hoeft niks vooraf te regelen. De extra toetstijd zit al in de Studiekeuzecheck/Selectie ingebouwd. Neem wel een bewijs van je functiebeperking (zoals de dyslexieverklaring) mee naar de Studiekeuzecheck/Selectie.

Heb je een functiebeperking waardoor je de Studiekeuzecheck/Selectie in de aangeboden vorm niet kunt maken? Neem dan contact op met de studentendecaan van de opleiding. De studentendecaan adviseert de opleiding over eventuele aanpassingen.
Voorbeeld: je bent slechthorend en wilt een tolk meenemen. Of: vanwege een spierziekte kun jij je handen niet goed gebruiken en heb je een laptop nodig.

Had je tot nu toe geen aanpassingen nodig, dan kun je gewoon naar de Studiekeuzecheck/Selectie gaan. Kijk van te voren naar het programma om verrassingen te voorkomen.

Bij wie kun je terecht?

Je kunt bij de studentendecaan van jouw opleiding terecht voor advies bij allerlei persoonlijke problemen en zaken. De studentendecaan is er om jou te helpen en het gesprek is altijd vertrouwelijk. Als je denkt studievertraging op te lopen als gevolg van een functiebeperking kom dan altijd snel langs, het liefst voor, of aan het begin van je studie. De studentendecaan bekijkt wat er speelt, welke invloed dat heeft op je studie, hoe studievertraging of -uitval te voorkomen, of je begeleiding wilt en bij wie, et cetera. 

Verandert je situatie / denk je nieuwe voorzieningen nodig te hebben?

Als je situatie tussentijds verandert en/of als je denkt nieuwe voorzieningen nodig te hebben, meldt dit dan ook zo spoedig mogelijk bij jouw studentendecaan.

Een functiebeperking is een beperking die (meestal) chronisch van aard is en die je belemmert in je functioneren. Een functiebeperking kan tijdelijk zijn maar is meestal structureel. Slechts een deel van alle functiebeperkingen is voor anderen zichtbaar.

Overzicht functiebeperkingen

Hieronder een overzicht van functiebeperkingen met hun algemene kenmerken, tips, mogelijke voorzieningen/aanpassingen en links voor verdere informatie.


Let op: aan de genoemde voorzieningen/aanpassingen kunnen geen rechten worden ontleend. Per situatie en per student gaat het om maatwerk waarbij, zoals gesteld in de Algemene Wet Gelijke Behandeling, rekening gehouden wordt met het feit dat een aanpassing/voorziening geschikt en noodzakelijk moet zijn en geen onevenredige belasting voor de opleiding vormt.

Aanvraag snel regelen via Digitaal Servicepunt

Heb je dyslexie? En behoefte aan extra tijd bij toetsen? Of grotere toetsformulieren?
De aanvraag daarvoor regel je via het Digitaal Servicepunt. Je hoeft hiervoor dus niet naar de studentendecaan.

Doe dat snel. Liefst direct al in lesweek 1, zodat je het op tijd regelt voor de eerste toetsen.
Hou je dyslexieverklaring bij de hand, die moet je uploaden bij je aanvraag. Lukt het uploaden niet goed? Probeer een andere browser.

Extra hulp bij dyslexie

Je kunt gratis Voorleessoftware downloaden. Het heet Claroread en is een handig hulpmiddel bij dyslexie.
Bovendien biedt de HvA een training Studeren met dyslexie. Daarin worden veel tools gegeven voor sneller en efficienter studeren.

Kijk ook eens onder veelgestelde vragen.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 4 december 2017