Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Beurzen

Als student aan de Hogeschool van Amsterdam kun je een aantal beurzen aanvragen voor studie, stage of onderzoek in het buitenland.

Holland Scholarship

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of onderzoek willen doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Erasmus+

Het Europese programma Erasmus+ biedt ondersteuning voor internationale studentmobiliteit. HvA-studenten die zijn geselecteerd voor deelname aan het programma kunnen in aanmerking komen voor de Erasmus+ beurs voor studie of stage in een van de deelnemende landen.

VSBfonds Beurs

Bij het VSBfonds kunnen studenten een beurs aanvragen voor (vervolg)studie of onderzoek in het buitenland na afronding van hun studie aan de Hogeschool van Amsterdam.

WilWeg Beursopener

De WilWeg Beursopener is een externe zoekmachine voor studenten, stagiairs en onderzoekers die voor studie, stage of onderzoek naar het buitenland willen. In de WilWeg Beursopener vind je informatie over bijna 200 fondsen voor studie en stage in het buitenland.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 15 februari 2017