Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Prijs Bijzondere Prestaties

De HvA heeft een prijs voor personen die een uitzonderlijke prestatie hebben verricht die bijdraagt aan de positionering of de strategische koers van de hogeschool.

Deze prijs staat naast de prijs voor ‘Docent van het Jaar’ en is daarom vooral, maar niet uitsluitend, bedoeld voor personen die geen docent zijn.

De prijs wordt alleen uitgereikt als er sprake is van een duidelijke kandidatuur. De commissie streeft ernaar de prijs jaarlijks uit te reiken. De prijs wordt uitgereikt op basis van voordrachten die gedurende het hele jaar gemeld kunnen worden bij de commissie voor bijzondere prestaties. Als er een kandidaat wordt geselecteerd en voorgedragen, reikt de rector de prijs uit tijdens de opening van het hogeschooljaar. De prijs bestaat uit een officieel draagteken, dat ontwikkeld wordt door een HvA-student of -medewerker. 

Eerdere winnaars

2017: John Sterk
2016: Marcel Levi
2015: Student Parikhan Ibrahim en medewerker Renate Teuwsen

Commissieleden

  • Jean Tillie, decaan faculteit Maatschappij en Recht (voorzitter commissie)
  • Dennis Kuscu, projectleider Participatie  
  • Ron Oostdam, onderzoeksdirecteur Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding en lector Maatwerk in Leren en Instructie
  • Mark van der Horst, facilitair coördinator Amstelcampus en vicevoorzitter Centrale Medezeggenschapsraad

Contact

Jorine Boink
j.c.c.boink@hva.nl
Secretaris Prijs Bijzondere Prestaties

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 9 maart 2018