Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

DLO vernieuwing

De HvA vernieuwt stapsgewijs de Digitale Leeromgeving (DLO), om HvA-ambities op het gebied van flexibel en blended onderwijs goed te ondersteunen.

Wat is DLO?

DLO staat voor Digitale Leeromgeving. DLO is het geheel van systemen of applicaties dat het onderwijs en het leren ondersteunt. Een online platform voor studenten en docenten om les te geven en te volgen, documenten uit te wisselen en samen te werken aan opdrachten. Het vernieuwen van de digitale leeromgeving van de HvA is een traject voor en door het onderwijs. Studenten, docenten en ondersteuners van alle faculteiten zijn continu actief betrokken bij de belangrijkste stappen richting de vernieuwde DLO.

Leermanagementsysteem

Een belangrijk onderdeel van de DLO is het leermanagemensysteem (LMS). Dit is het kernsysteem van de DLO. In een LMS kunnen docenten onder andere leercontent beschikbaar stellen, werk- en toetsvormen samenstellen en het studieonderdeel plannen. Studenten kunnen er onder andere werk plannen en inleveren, feedback krijgen, beoordeeld worden en het studieonderdeel evalueren. Een LMS is kortom, de ‘motor’ van de DLO.

Brightspace

De HvA krijgt vanaf september 2019 een nieuw LMS: Brightspace. Brightspace vervangt de huidige Studiedelen in MijnHvA. Sommige opleidingen gebruiken al een LMS, bijvoorbeeld Moodle. Ook dit wordt straks vervangen door Brightspace. Al in september 2018 gaat een aantal opleidingen van start met Brightspace.

Brightspace is de eerste stap in de vernieuwing van de DLO. De volgende stappen zijn het vernieuwen van het portaal, MijnHvA, en aanpassingen in de onderwijslogistiek, die nog nader uitgewerkt worden.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 5 juli 2018