Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Ambities HvA

De belangrijkste ambities van de HvA zijn opgenomen in het Instellingsplan 2015-2020 'Nieuwsgierige professionals'.

In de beleidsperiode 2015-2020 verandert de HvA niet sterk van koers. De onderwijskwaliteit en het studiesucces blijven centraal staan. Wel zijn er accentverschillen.

Prioriteiten in onderwijs, onderzoek en organisatie

In het Instellingsplan zijn twaalf prioriteiten (programma's) benoemd op het terrein van onderwijs, onderzoek en organisatie:

 1. Studentbetrokkenheid
 2. Studeerbaar en Robuust Onderwijs
 3. Flexibilisering
 4. Onderzoek in Onderwijs

 5. Financiering Onderzoek
 6. Masterontwikkeling
 7. Professionalisering
 8. Adequate kwaliteitszorg
 9. Examencommissies
 10. Associate Degree Academie Amsterdam
 11. Bijzondere programma's
 12. Europees Consortium

Op deze pagina's vind je beknopte informatie over 10 van de 12 programma's. Bijvoorbeeld de doelstelling per programma, wie belangrijke spelers zijn, welke initiatieven er al zijn en waar je terecht kunt voor aanvullende informatie. De informatie over de programma's Adequate Kwaliteitszorg en Examencommissies wordt later toegevoegd.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 14 februari 2017