Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Toetsen, tentamens en herkansingen HBO-ICT

Schrijf je in voor hertentamens en overige toetsmomenten zoals opdrachten, producten, assessments en papers. Hier vind je ook het tentamenrooster.

Inschrijven tentamen

Voor een tentamen hoef je je niet in te schrijven, wel voor een herkansing. Inschrijving voor een herkansing doe je in SIS. Zie het linkermenu voor het stappenplan. Je kunt je alleen inschrijven tijdens de inschrijfperiode. Het inschrijven is verplicht voor alle schriftelijke herkansingen, maar ook voor herkansingen van de overige toetsmomenten zoals opdrachten, producten, assessments en papers. Het inschrijven voor herkansingen is noodzakelijk om een adequate tentamenlogistiek en resultatenadministratie in SIS te realiseren. Alleen op die manier zijn de resultaten tijdig en betrouwbaar via SIS beschikbaar voor studenten.

Toetsen en Examineren

De toestafnameprotocollen 2017-2018 zijn hier te bekijken.

Tentamenroosters

De roosters rechts zijn de meest actuele (her)tentamenroosters en kunnen afwijken van het jaarrooster.

Huisregels tentamens

Zie artikel 5.5 Praktische gang van zaken in de OER.

Cijfers

Je krijg uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat de toets is afgenomen een cijfer. Deze vind je onder je studievereisten in SIS.

Regels herkansingen

Je mag per studieonderdeel 1 keer een herkansing doen.

Tentamenlocaties

De toetsen en (her)tentamens vinden zowel op als buiten de Amstelcampus plaats. Hier vind je routebeschrijvingen naar de locaties.

Amstelcampus
Roeterseiland
IWO-gebouw

Borchland (Amstelborgh hal)

 

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 16 januari 2018