Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Studentendecaan FDMCI

Met een studentendecaan kun je vertrouwelijk spreken over persoonlijke kwesties die je studie beïnvloeden. In de linkerkolom lees je waar veel gesprekken over gaan. De bezoektijden (inloopspreekuren) vind je via de rechterkolom onder Studentendecanen FDMCI. Kijk ook onderaan bij trainingen om efficienter te studeren.

Aanvraag snel regelen via Digitaal Servicepunt

Heb je dyslexie? En behoefte aan extra tijd bij toetsen? Of grotere toetsformulieren? De aanvraag regel je via het Digitaal Servicepunt. Doe dat snel, het liefst direct al in lesweek 1 of eerder, zodat je op tijd bent voor de eerste toetsen. Houd je dyslexieverklaring bij de hand, deze moet je uploaden bij je aanvraag. Lukt het uploaden niet goed? Probeer een andere browser. Je ontvangt binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd.

Heb je al extra toetstijd of grotere letters aangevraagd en is dat toegekend?

Lees dan hieronder verder bij: ‘is je toetsvoorziening al toegekend?’

Wat is een geldige dyslexieverklaring?

In de verklaring moet staan dat er sprake is van dyslexie. Verder moet de verklaring ondertekend zijn door een GZ-psycholoog of orthopedagoog en gebaseerd zijn op een diagnostisch onderzoek. Een dyslexiepasje van een voorgaande opleiding is dus niet voldoende.

Wat als ik wel dyslexie heb maar geen geldige verklaring?

Vraag dan bij je behandelaar of je een aangepaste dyslexieverklaring kunt krijgen. Lukt dat niet, dan biedt de Universiteit van Amsterdam een verkorte dyslexietest. De kosten voor deze verkorte test zijn 225 euro. Wil je hier gebruik van maken? Neem contact op met Anna Plakas.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over studeren met dyslexie staat op de pagina Studeren met een functiebeperking. Je vindt hier beleid, regels, voorzieningen, tips en tools. 

Is je toetsvoorziening al toegekend?

Bij goedkeuring heb je bij de eerstvolgende tentamenperiode recht op extra toetstijd en/of grotere formulieren.
Meer informatie over je tentamens en in welk lokaal deze worden afgenomen vind je in het toetsrooster.

 

Tijdens een inloopspreekuur (zie rechterkolom) kun je zonder afspraak langskomen. We inventariseren je vraag of probleem, bespreken het en maken een vervolgafspraak als er meer tijd nodig is. Ons contact is vertrouwelijk: zonder jouw toestemming en medeweten geven we geen informatie aan derden.

Na verkenning van jouw vraag geven we je informatie en advies en helpen je acties in te zetten, die leiden tot een verbetering van je persoonlijk functioneren in relatie tot studie en/of stage. We hebben hiervoor specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld keuzebegeleiding, studeren met een functiebeperking en studiefinanciering, en we hebben veel ervaring met het adviseren en begeleiden van studenten bij persoonlijke problemen.

Ook adviseren we de examencommissie en de opleiding over de gewenste faciliteiten en aanpassingen zodat studenten goed kunnen studeren ondanks persoonlijke belemmeringen. Zonodig verwijzen we door (studentenarts, studentenpsycholoog, maatschappelijk werker, een hulpverlener uit de GGZ, e.d.).  

Naast individuele gesprekken bieden wij ook trainingen die jou kunnen helpen bij het studeren, bijvoorbeeld de training Timemanagement, EHBO bij tentamenstress en Studeren met dyslexie. Wij kunnen je adviseren om een training te volgen, maar je kan je ook zelf aanmelden. 

  • Training Studeren met dyslexie
  • Training Studeren met AD(H)D
  • Training Timemanagement
  • Training EHBO bij tentamenstress

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 17 juni 2019