Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Studentendecaan FDMCI

Tijdens een inloopspreekuur (zie rechterkolom) kun je zonder afspraak langskomen. We inventariseren je vraag of probleem, bespreken het en maken een vervolgafspraak als er meer tijd nodig is. Ons contact is vertrouwelijk: zonder jouw toestemming en medeweten geven we geen informatie aan derden.

Na verkenning van jouw vraag geven we je informatie en advies en helpen je acties in te zetten, die leiden tot een verbetering van je persoonlijk functioneren in relatie tot studie en/of stage. We hebben hiervoor specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld keuzebegeleiding, studeren met een functiebeperking en studiefinanciering, en we hebben veel ervaring met het adviseren en begeleiden van studenten bij persoonlijke problemen.

Ook adviseren we de examencommissie en de opleiding over de gewenste faciliteiten en aanpassingen zodat studenten goed kunnen studeren ondanks persoonlijke belemmeringen. Zonodig verwijzen we door (studentenarts, studentenpsycholoog, maatschappelijk werker, een hulpverlener uit de GGZ, e.d.).  

Aanvraag snel regelen via Digitaal Servicepunt

Heb je dyslexie? En behoefte aan extra tijd bij toetsen? Of grotere toetsformulieren?
De aanvraag daarvoor regel je via het Digitaal Servicepunt.

Doe dat snel. Liefst direct al in lesweek 1, zodat je het op tijd regelt voor de eerste toetsen. Kijk ook onder de kop 'Dyslexieprocedure bij FDMCI' op deze pagina.


Hou je dyslexieverklaring bij de hand, die moet je uploaden bij je aanvraag.Lukt het uploaden niet goed? Probeer een andere browser.

Studentendecaan

Je hoeft om dit te regelen dus niet naar de studentendecaan.
Je moet wel naar de studentendecaan als je meer of andere hulp nodig hebt of studievertraging oploopt. Of als je vanwege iets anders dan dyslexie extra toetstijd / grotere toetsformulieren nodig hebt.

Extra hulp bij dyslexie

Je kunt gratis Voorleessoftware downloaden. Het heet Claroread en is een handig hulpmiddel bij dyslexie.
Bovendien biedt de HvA een training Studeren met dyslexie. Daarin worden veel tools gegeven voor sneller en efficienter studeren.

Veelgestelde vragen

Wat is een geldige dyslexieverklaring?
In de verklaring moet staan dat er sprake is van dyslexie. Verder moet de verklaring ondertekend zijn door een GZ-psycholoog of orthopedagoog en gebaseerd zijn op een diagnostisch onderzoek. Een dyslexiepasje van een voorgaande opleiding is dus niet voldoende.

Wat als ik wel dyslexie heb maar geen geldige verklaring?
Vraag dan bij je behandelaar of je een aangepaste dyslexieverklaring kunt krijgen. Lukt dat niet, dan biedt de Universiteit van Amsterdam een verkorte dyslexietest. De kosten voor deze verkorte test zijn 225 euro. Wil je hier gebruik van maken? Neem contact op met Madelon van den Boer: m.vandenboer@uva.nl of Anna Plakas a.plakas@uva.nl.

Wat houdt de extra toetstijd in?
25% verlenging van de standaardduur van de toets tijdens je hele opleiding.

Wanneer aanvragen?
Zodra je gestart bent met je opleiding. De extra toetstijd/grotere formulieren gelden voor de duur van die opleiding.

En bij wisseling van opleiding of een minor bij een andere opleiding?
Je moet een nieuwe aanvraag indienen als je een andere opleiding gaat doen, of als je een minor bij een andere opleiding gaat doen.

Vanaf wanneer gaan de extra toetstijd/grotere formulieren in?
Dit verschilt per opleiding. Daarom is het belangrijk direct bij de start van je opleiding de aanvraag in te dienen.
Hoe het voor jouw faculteit en opleiding geregeld is, lees je in het volgende uitklapveld op deze webpagina.

En als ik geen dyslexie heb maar wel een andere functiebeperking?
Dan bespreek je wat je nodig hebt met de studentendecaan. Je kunt niet via het Digitaal Servicepunt een aanvraag doen.

En als ik vanwege dyslexie meer nodig heb dan extra toetstijd/grotere formulieren?
Ook dan bespreek je wat je nodig hebt met de studentendecaan.

Meer informatie?
Uitgebreide informatie over studeren met dyslexie staat op hva.nl Studeren met een functiebeperking. Beleid, regels, voorzieningen, tips en tools kun je daar vinden.

Benieuwd naar het vervolgproces? Hieronder lees je meer over jouw aanvraag binnen de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI).

We adviseren je om jouw verzoek zo snel mogelijk digitaal in te dienen. Het liefst meteen in je eerste lesweek. Je ontvangt dan binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd. Bij goedkeuring heb je bij de eerstvolgende tentamenperiode recht op extra toetstijd en/of grotere formulieren.

Meer informatie over je tentamens en in welk lokaal deze worden afgenomen vind je in het toetsrooster.

 

Naast individuele gesprekken bieden wij ook trainingen die jou kunnen helpen bij het studeren, bijvoorbeeld de training Timemanagement, EHBO bij tentamenstress en Studeren met dyslexie. Wij kunnen je adviseren om een training te volgen, maar je kan je ook zelf aanmelden. 

  • Training Studeren met dyslexie
  • Training Studeren met AD(H)D
  • Training Timemanagement
  • Training EHBO bij tentamenstress

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 2 maart 2018