Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Engelse termen (English terms)

Op deze pagina vind je een overzicht van onderwijstermen.

Official Dutch terms translated into English:

 • Afstudeeropdracht (OA): final assignment (FA) 
 • Afstudeerrichting: specialisation 
 • Assessment: ditto 
 • Assessor: ditto 
 • Beoordeling: grading 
 • Centrale Medezeggenschapsraad: central participation council 
 • College: lecture 
 • College van Beroep: examination appeal board 
 • College van Bestuur: board of governors 
 • Competentie: competence 
 • Directeur: director, head of institute, dean 
 • Examen: examination 
 • Examencommissie: board of examiners 
 • Examinator: examiner
 • Groepsopdracht: group assignment 
 • Instelling: institution 
 • Keuzepunten: optional credits, elective credits 
 • Leerdoelen: learning objectives 
 • Medezeggenschapsraad: institute participation council 
 • Minister: ditto (the Minister of Education, Culture and Science) 
 • Onderdeel: component 
 • Onderwijs- en Examenregeling (OER): education and examination regulations 
 • Opleiding: programme 
 • Opleidingscommissie: programme committee 
 • Post-propedeuse: main phase 
 • Praktijk: practical (training) 
 • Programma: study programme 
 • Propedeuse: foundation year, propaedeutic 
 • Student: ditto 
 • Studentendecaan: student counsellor 
 • Studentenstatuut: student charter 
 • Studiejaar: academic year 
 • Studieloopbaanbegeleider: study career coach 
 • Studiebelastingsuur: hour(s) of study 
 • Studiepunt: study credit 
 • (Summatieve) toets: (cumulative) test/exam 
 • WHW: ditto

 

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 2 februari 2017