Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Moodle HBO-ICT

De open source elektronische leeromgeving Moodle wordt door HBO-ICT gebruikt voor het afnemen van digitale toetsen. Kijk op moodle.informatica.hva.nl 

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 3 februari 2017