Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Doorstroomminor BIS HBO-ICT

BIM-studenten die de BIS-track van de eenjarige master Information Studies willen doen, kunnen ook een speciaal doorstroomminor volgen.

Na het succesvol afronden van deze minor kan je -na het afronden van HBO-ICT- direct instromen in de MSc Information Studies, BIS-track.

Doorstroomminor Business Information Studies

Deze minor is toegankelijk voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), die de opleiding Business IT & Management volgen en de eerste drie jaar van hun opleiding en het BIM-specifieke themasemester met goed gevolg hebben afgerond. Daarnaast dienen deze studenten in de hoofdfase (op het moment van aanmelden) als resultaat gemiddeld minimaal 7,0 behaald te hebben. De minor wordt alleen aangeboden in semester 1 (september - januari).

Vakken van de Minor

Semester 1, periode 1

Informatiekunde in vogelvlucht
Netwerkorganisaties

Semester 1 periode 2

Informatie- en kennismanagement
Analysemethoden en -technieken

Semester 1, periode 3

Onderzoekmethoden en -technieken

 

Procedure aanmelding BIS Minor

1. Je meldt je aan voor de minor bij Dick Heinhuis via d.heinhuis@hva.nl
2. Dick Heinhuis controleert of je toelaatbaar bent.
3. De examencommissie van de HvA moet goedkeuring geven voor het volgen van de minor.
4. Wanneer je toelaatbaar bent geeft Dick Heinhuis dit door aan de UvA-contactpersoon en de Examencommissie.
5. UvA-contactpersoon zorgt dat je ingeschreven wordt.

 

 

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 10 maart 2016