Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Afstudeervoorlichting deeltijd HBO-ICT (oud) met tips!

Deze informatie is bestemd voor alle deeltijd SE en SNE studenten, niet voor deeltijd BIM studenten omdat het afstuderen bij BIM tot 2018 anders is ingericht.

Tot studiejaar 2018/2019 werden er twee afstudeervoorlichtingsbijeenkomsten per jaar georganiseerd over de praktijkervaringen rond het afstuderen. Thema’s: het zoeken en vinden van een geschikte opdracht, tegenvallers, de scriptie en de zitting.

Omdat het Nieuwe Afstuderen is ingevoerd per september 2018 zijn deze voorlichtingen vervallen. Studenten die nog aan het ‘oude’ afstuderen meedoen - iedereen die vòòr september 2015 is begonnen met de studie - kunnen voor vragen en meer informatie over de praktijk van het afstuderen contact opnemen met Temmi de Graaf, zie gegevens hieronder.

Bij voldoende belangstelling is een gemeenschappelijke vragensessie af te spreken.

Tips

• Voldoe je niet aan de eisen om aan je afstudeeropdracht te beginnen maar wil je dat wel? Dien een verzoek in bij de examencommissie met een concreet, haalbaar plan

• Wil je een goede basis voor je opdracht en onderzoek? Onderbouw je aanmeldingsformulier met een stevig, goed doordacht Plan van Aanpak

• Onderhandelen voor meer tijd op je werk om aan je opdracht te werken? Samen met je baas een opdracht bedenken waar al jarenlang behoefte aan is, maar geen tijd

• Geen saaie presentatie op je zitting? Geef geen samenvatting of exacte herhaling van je scriptie. Je kunt vertellen wat het belang is voor je bedrijf, in- of uitzoomen op één aspect

Voor - veel - meer tips en nuttige informatie over afstuderen in deeltijd, zie de tips rechts op deze pagina.

Meer informatie over het oude afstuderen is te vinden op Afstuderen deeltijd HBO-ICT

Vragen of een (telefonische) afspraak? Neem contact op met Temmi: 06-21156670, t.e.m.de.graaf@hva.nl.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 26 september 2018