A-Z Studenten Fiscaal Recht en Economie

Vragen over verantwoorden gegevensverwerking

De AVG bepaalt dat, indien de HvA een externe partij als verwerker inschakelt, de verwerking door die verwerker geregeld moet worden in een overeenkomst of anderszins bindende rechtshandeling.

Lees alles over de Verwerkersovereenkomst. Bijvoorbeeld wat erin hoort te staan en hoe je die afsluit.

Wanneer een voorgenomen verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan dien je voorafgaand aan de verwerking een zogenaamde gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) uit te voeren.

Lees alles over de DPIA. Bijvoorbeeld wanneer het nodig is, hoe je het uitvoert en hoe je gebruik maakt van het model DPIA van de HvA.

Om aantoonbaar te maken dat de HvA aan de verplichtingen uit de AVG voldoet, is de HvA verplicht een register bij te houden van de verwerkingsactiviteiten waarvoor de HvA verwerkingsverantwoordelijke is. Het register van verwerkingsactiviteiten is een opsomming van de belangrijkste informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens.

Lees alles over het verwerkingsregister.

Nee, bij een datalek gaat het om een beveiligingsincident. Dat is hier niet het geval. Hier is wel sprake van onrechtmatige verstrekking. De AVG-regels worden dus wel overtreden.

Je kunt hiervoor een DPIA laten uitvoeren. Voor meer informatie hierover zie: Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of vraag het aan je AVG-contactpersoon.

Nieuwsbrieven mogen alleen aangeboden worden via mailverwerkers waarmee we als HvA een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Check bij je AVG-contactpersoon of dat het geval is voor het programma of de applicatie die jij gebruikt.

Aan medewerkers mogen we (op basis van een overeenkomst) een nieuwsbrieven versturen. Aan studenten mogen we op basis van aanmerkelijk belang nieuwsbrieven versturen. Hiervoor is alleen een opt-out mogelijkheden nodig. Voor andere doelgroepen heb je via een opt-in toestemming nodig.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 24 oktober 2022