Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Finance, Tax and Advice

Inkopen en aanbesteden

De HvA en UvA werken met meer dan 10.000 verschillende leveranciers. Zo zijn er vaste leveranciers voor vertaaldiensten, plagiaatcontrolesoftware, meubilair, catering en uitzendkrachten. Er zijn veel verschillende manieren van inkopen en aanbesteden. Op deze pagina vind je informatie die je op weg helpt bij het kiezen van de juiste wijze.

De geschatte opdrachtwaarde bepaalt de inkoopprocedure

Raam de waarde van de opdracht, door de contractjaren bij elkaar op te tellen. Bij bijvoorbeeld een eenmalige aankoop is de waarde waarmee gerekend moet worden de aanschafwaarde, inclusief alle mogelijke onderhoudskosten voor een periode van 4 jaar. Deze termijn is wettelijk bepaald.

Opdrachten voor leveringen en diensten

Opdrachtwaarde Inkoopprocedure
< € 50.000,- Je kunt 1-op-1 bestellen via OrderDirect .
> € 50.000,- en < € 214.000,- Meervoudig onderhandse aanbesteding:
Meld je opdracht aan bij de afdeling Inkoopdoor te mailen naar aanbestedingen@uva.nl Nodig tenminste 3 partijen uit om een offerte in te dienen. Hierbij kan Inkoop ook ondersteuning bieden.
> € 214.000,- Europese aanbestedingen:
Grote opdrachten dienen Europees te worden aanbesteed. De afdeling Inkoop biedt hierbij vaste ondersteuning. Meld je traject aan bij de afdeling Inkoop door te mailen naar aanbestedingen@uva.nl.

Let op: Voor een aantal opdrachten, zoals bouw-, subsidie-opdrachten en opleidingsdiensten gelden afwijkende drempelbedragen. Check via e-mail bij de afdeling Inkoop voor welke opdrachten deze uitzonderingen gelden.

Check of er vaste afspraken zijn met leveranciers

Met veel leveranciers hebben we al (raam)overeenkomsten gesloten. Alle leveranciers zijn opgenomen in OrderDirect . Als je van plan bent om iets te gaan inkopen, kun je zelf controleren met wie er contracten zijn gesloten. Als je hierover vragen hebt kun je dit via e-mail aan de afdeling inkoop vragen: inkoop-fs@uva.nl.

Inkoopvoorwaarden HvA en UvA altijd van toepassing

Om grip te houden op alle contracten hanteren HvA en UvA in beginsel altijd de eigen opgestelde Algemene Inkoopvoorwaarden UvA en HvA (pdf, 11 p). Let er goed op dat de standaard verkoopvoorwaarden van leveranciers niet van toepassing mogen worden verklaard. Wil je software of andere ICT-gerelateerde zaken aanschaffen? Gebruik dan de ICT-inkoopvoorwaarden van de Rijksoverheid. Vraag de afdeling Inkoop om een bijpassend contract.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Van hogescholen en universiteiten wordt verwacht dat zij op een integere en efficiënte wijze opdrachten verlenen. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid (pdf, 22 p.) van de HvA en UvA bevat de spelregels die in acht worden genomen bij inkopen en aanbesteden door de HvA en UvA en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Betrouwbaar: Er worden integere, doelmatige en professionele inkoop- en aanbestedingsprocedures gehanteerd, in overeenstemming met wet- en regelgeving.
  • Objectief: Besluiten worden genomen op basis van vooraf vastgestelde criteria.
  • Niet-discriminerend: Aan alle ondernemers worden gelijke kansen geboden.
  • Transparant: HvA en UvA hanteren inzichtelijke procedures.

Meer weten?

Ben jij regelmatig betrokken bij aanbestedingen en wil je er meer over leren? Naast het begeleiden bij aanbestedingen verzorgt de afdeling Inkoop workshops. De workshops beslaan steeds twee keer twee uu en behandelen tips en trics bij het inkoopproces. Wil je hier meer over weten? Stuur een bericht of meld je aan via e-mail aanbestedingen@uva.nl.

Vast aanspreekpunt voor diensten en faculteiten

In het Overzicht Contactpersonen Inkoop (pdf, 2p.) is in één oogopslag te zien welke adviseur jouw aanspreekpunt is. Uiteraard is het ook mogelijk om je vraag te mailen naar aanbestedingen@uva.nl. De afdeling inkoop neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Voor vragen over OrderDirect kun je terecht bij team inkoop services
Per e-mail: inkoop-fs@uva.nl
Telefonisch: 020 525 3111

23 augustus 2021